Conectarea la o rețea LAN wireless prin setarea detaliilor (metoda de configurare manuală)

Vă puteți conecta la un router LAN wireless introducând manual toate informațiile routerului, precum SSID, cheia de rețea și setările de securitate.
Sunt necesare privilegii de administrator pentru conectarea la o rețea LAN wireless.

Model panou tactil

Pregătiri necesare
Pregătiți informațiile routerului LAN wireless la care doriți să vă conectați și păstrați-le la îndemână. Informațiile routerului LAN wireless necesare pentru conectare
Când vă conectați la un router LAN care acceptă WPA-EAP sau WPA2-EAP ca standard de securitate, setați IEEE 802.1X. Utilizarea IEEE 802.1X
1
Pe panoul de operare, apăsați pe [Set. reţea fără fir.] în ecranul [Pornire]. Ecranul [Pornire]
Se afișează ecranul [Selectare reţea].
Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem, apoi apăsați pe [Conectare]. ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem
Dacă apare mesajul [Activare reţeaua fără fir?], apăsați pe [Da].
Dacă apare mesajul [Imposibil de găsit punctul de acces.], apăsați pe [Închidere].
2
Apăsați pe [Alte conexiuni].
3
Apăsați pe [Introduceţi manual numele reţelei].
Se afișează ecranul de introducere a SSID.
4
Introduceți SSID și apăsați pe [Aplicare].
Se afișează ecranul [Setări de securitate].
5
Selectați standardul de securitate și setați autentificarea și criptarea.
Când se utilizează WEP
1
Apăsați pe [WEP].
Se afișează ecranul [Autentificare 802.11].
2
Selectați metoda de autentificare.
[Sistem deschis]
Utilizează autentificarea deschisă.
* Când selectați această metodă de autentificare, se produce o eroare de autentificare la conectarea la un router LAN wireless care utilizează o cheie partajată. În acest moment, setarea aparatului comută la [Cheie partajată] și se face o încercare de reconectare la router.
[Cheie partajată]
Utilizează o cheie de criptare ca parolă.
3
Apăsați pe [Editaţi Cheie de criptare].
4
Apăsați pe o cheie de criptare care nu este înregistrată.
Se afișează ecranul de introducere a cheii de criptare.
5
Introduceți cheia de rețea și apăsați pe [Aplicare].
Cheia de criptare este înregistrată pe ecranul [Cheie Criptare].
6
Apăsați pe [Select Cheie Criptare].
7
Apăsați pe cheia de criptare înregistrată.
Când se utilizează WPA-PSK sau WPA2-PSK
1
Apăsați pe [WPA/WPA2-PSK].
Se afișează ecranul [Criptare WPA/WPA2].
2
Selectați metoda de criptare.
Se afișează ecranul de introducere a cheii de criptare.
Când selectați [Auto], AES-CCMP sau TKIP este setat automat, în funcție de routerul LAN wireless la care doriți să vă conectați.
3
Introduceți cheia de rețea și apăsați pe [Aplicare].
Când se utilizează WPA-EAP sau WPA2-EAP
Apăsați pe [WPA/WPA2-EAP] [OK].
Când nu se utilizează un standard de securitate
Apăsați pe [Niciuna].
6
Apăsați pe [Da].
 Se afișează [Conectat.].
Când aparatul este conectat la reţeaua LAN wireless, [] apare pe ecranul [Pornire] și pe ecranul fiecărei funcții.
7
Așteptați câteva minute.
În mod implicit, o adresă IP este setată automat.
Pentru a utiliza o anumită adresă IP, setați-o manual.
Setarea adreselor IPv4
Configurarea adreselor IPv6
Dacă apare un mesaj de eroare în timpul operării și nu se poate stabili o conexiune
Apăsați pe [Închidere], verificați informațiile routerului LAN wireless la care doriți să vă conectați și repetați procedura începând de la Pasul 2.

Model LCD cu 5 linii

Pregătiri necesare
Pregătiți informațiile routerului LAN wireless la care doriți să vă conectați și păstrați-le la îndemână. Informațiile routerului LAN wireless necesare pentru conectare
Când vă conectați la un router LAN care acceptă WPA-EAP sau WPA2-EAP ca standard de securitate, setați IEEE 802.1X. Utilizarea IEEE 802.1X
1
Pe panoul de operare, selectați [Set. reţea fără fir.] în ecranul [Pornire] și apăsați pe . Ecranul [Pornire]
Se afișează ecranul [Selectare reţea].
Dacă apare ecranul de conectare, introduceți ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem, apoi apăsați pe [<Conectare>] . ID-ul și codul PIN al administratorului de sistem
Dacă apare mesajul [Activare reţeaua fără fir?], selectați [Da] și apăsați pe .
Dacă apare mesajul [Imposibil de găsit punctul de acces.], selectați [Închidere] și apăsați pe .
2
Selectați [Alte conexiuni] și apăsați pe .
3
Selectați [Introduceţi manual numele reţelei] și apăsați pe .
Se afișează ecranul de introducere a SSID.
4
Introduceți codul SSID, selectați [<Aplicare>] și apăsați pe .
Se afișează ecranul [Setări de securitate].
5
Selectați standardul de securitate și setați autentificarea și criptarea.
Când se utilizează WEP
1
Selectați [WEP] și apăsați pe .
Se afișează ecranul [Autentificare 802.11].
2
Selectați metoda de autentificare.
[Sistem deschis]
Utilizează autentificarea deschisă.
* Când selectați această metodă de autentificare, se produce o eroare de autentificare la conectarea la un router LAN wireless care utilizează o cheie partajată. În acest moment, setarea aparatului comută la [Cheie partajată] și se face o încercare de reconectare la router.
[Cheie partajată]
Utilizează o cheie de criptare ca parolă.
3
Selectați [Editaţi Cheie de criptare] și apăsați pe .
4
Selectați o cheie de criptare care nu este înregistrată și apăsați pe .
Se afișează ecranul de introducere a cheii de criptare.
5
Introduceți cheia de rețea, selectați [<Aplicare>] și apăsați pe .
Cheia de criptare este înregistrată pe ecranul [Cheie de Criptare].
6
Selectați [Select Cheie Criptare] și apăsați pe .
7
Selectați o cheie de criptare înregistrată și apăsați pe .
Când se utilizează WPA-PSK sau WPA2-PSK
1
Selectați [WPA/WPA2-PSK] și apăsați pe .
Se afișează ecranul [Criptare WPA/WPA2].
2
Selectați metoda de criptare și apăsați pe .
Se afișează ecranul de introducere a cheii de criptare.
Când selectați [Auto], AES-CCMP sau TKIP este setat automat, în funcție de routerul LAN wireless la care doriți să vă conectați.
3
Introduceți cheia de rețea, selectați [<Aplicare>] și apăsați pe .
Când se utilizează WPA-EAP sau WPA2-EAP
Selectați [WPA/WPA2-EAP] și apăsați pe .
Când nu se utilizează un standard de securitate
Selectați [Niciuna] și apăsați pe .
6
Selectați [Da] și apăsați pe .
7
Când se afișează [Conectat.] pe panoul de operare, apăsați pe .
Când aparatul este conectat la rețeaua LAN wireless, [] apare pe ecranul [Pornire].
8
Așteptați câteva minute.
În mod implicit, o adresă IP este setată automat.
Pentru a utiliza o anumită adresă IP, setați-o manual.
Setarea adreselor IPv4
Configurarea adreselor IPv6
Dacă apare un mesaj de eroare în timpul operării și nu se poate stabili o conexiune
Apăsați pe , verificați informațiile routerului LAN wireless la care doriți să vă conectați și repetați procedura începând de la pasul 2.
99LC-01F