Aparatul nu comută automat între telefon și fax

Depanați parcurgând elementele de mai jos.
Modul RX este setat corespunzător?
Verificați dacă modul RX este setat conform intenției de fax și modificați setarea după cum este necesar. Modificarea modului RX al faxurilor și setarea acțiunii la recepționarea unui fax
Când un telefon normal sau un echipament opțional TELEPHONE 6 KIT este conectat, setați modul RX la [Fax/Tel (Comutare auto)].
Timpul până la începerea semnalului de apel este prea scurt când modul RX este setat la [Fax/Tel (Comutare auto)]?
Dacă timpul până la începerea semnalului de apel după primirea unui apel este prea scurt, este posibil ca aparatul să nu poată determina că este vorba de un fax și să auziți un semnal de apel de intrare la primirea faxului. Verificați setarea [Durată start sonerie] și măriți intervalul de timp, după caz.
Ecranul [Pornire] de pe panoul de operare [Fax] [Mod RX] [Fax/Tel (Comutare auto)] [Durată start sonerie] introduceți un timp [Aplicare]
Starea liniei la expeditor este bună?
Dacă starea liniei la expeditor este precară, este posibil ca aparatul să nu poată comuta la fax la o viteză mare de începere a comunicațiilor. Verificați setarea [RX Start Speed] și reduceți viteza, după caz.
Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem [Settings/Registration] [RX/Forwarding Settings] [Fax RX Settings] [Edit] în [Basic Settings] în [RX Start Speed], selectați turația [OK]
Pe panoul de operare, selectați [Meniu] în ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări funcţii] pentru a configura setările. [Viteză start RX]
Aparatul dispune de suficientă memorie liberă?
Verificați faxurile primite din memoria aparatului și imprimați-le sau redirecționați-le după cum este necesar și ștergeți toate faxurile care nu sunt necesare. Vizualizarea și imprimarea faxurilor salvate în memorie
Aparatul de fax al expeditorului acceptă un semnal de identificare a faxului (semnal CNG)*1?
Dacă aparatul nu acceptă acest semnal, aparatul nu va comuta automat la modul de recepționare faxuri. Schimbați modul RX la [Manual] pentru a primi faxurile manual. Modificarea modului RX al faxurilor și setarea acțiunii la recepționarea unui fax
*1 Semnalul de identificare a faxurilor (semnal CNG) este un sunet de tip bip transmis de aparatul fax expeditor.
99LC-0CY