การลงทะเบียนปลายทางไปยังสมุดรายชื่อ (แผงการดำเนินงาน) (รุ่นแผงสัมผัส)

คุณสามารถลงทะเบียนปลายทางไปยังสมุดรายชื่อด้วยการป้อนข้อมูลปลายทางเหล่านั้นโดยตรงโดยใช้แผงการดำเนินงาน
1
ในแผงการดำเนินงาน ให้กด [สมุดที่อยู่] ในหน้าจอ [Home] หน้าจอ [Home]
2
กด [ลงทบ.ปลาย]
หน้าจอ [ลงทะเบียนเป็น] จะปรากฏขึ้นมา
หากหน้าจอ [PIN สมุดที่อยู่] แสดงขึ้นมา ให้ใส่ PIN แล้วกด [นำไปใช้]
3
กด [การโทรที่มีรหัส] หรือ [สัมผัสเดียว] แล้วกด [แฟกซ์]
หากเลือก [การโทรที่มีรหัส] หมายเลขการโทรออกตามรหัสที่ไม่ได้ลงทะเบียนจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ และหน้าจอ [แฟกซ์] จะปรากฏขึ้นมา
เมื่อเลือก [สัมผัสเดียว] ให้เลือกหมายเลขเพื่อลงทะเบียน
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงหมายเลขให้เป็นหมายเลขอื่นได้ในภายหลัง
เมื่อลงทะเบียนปลายทางเป็นกลุ่ม ให้ดูส่วนต่อไปนี้
การลงทะเบียนกลุ่มไปยังสมุดรายชื่อ (แผงการดำเนินงาน) (รุ่นแผงสัมผัส)
4
ใส่ข้อมูลปลายทาง
คุณสามารถลงทะเบียนปลายทางโดยไม่ต้องใส่ชื่อ แต่การใส่ชื่อจะช่วยให้คุณสามารถค้นหาชื่อโดยใช้ตัวย่อของชื่อเมื่อระบุปลายทาง
กด [ชื่อ:] และใส่ชื่อ แล้วกด [นำไปใช้]
สำหรับข้อมูลปลายทาง ให้กด [หมายเลขแฟกซ์:] ใส่ข้อมูลนั้น แล้วกด [นำไปใช้]
เมื่อใส่ปลายทางระหว่างประเทศใน [หมายเลขแฟกซ์:] ให้ใส่หมายเลขติดต่อระหว่างประเทศ รหัสประเทศ และหมายเลขแฟกซ์ตามลำดับ หากเชื่อมต่อไม่ได้ ให้กด [หยุดชั่วคราว] ระหว่างหมายเลขเพื่อเพิ่มการหยุดชั่วคราว คุณสามารถเปลี่ยนเวลาหยุดชั่วคราว [ตั้งค่าเวลาหยุดชั่วคราว]
เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงหมายเลข [การโทรที่มีรหัส] ให้กด [การโทรที่มีรหัส] แล้วใส่หมายเลขการโทรออกตามรหัสสามหลักโดยใช้ปุ่มตัวเลข
5
ตั้งค่ารายละเอียดการส่งแฟกซ์ตามที่ต้องการ
ตั้งค่ารายละเอียดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการส่งหรือใช้เวลาในการส่งแฟกซ์ไปยังหมายเลขนั้น
6
กด [นำไปใช้]
ปลายทางจะถูกลงทะเบียนไปยังสมุดรายชื่อ
การลงทะเบียนปลายทางจากรายการบันทึกงาน TX ของงานแฟกซ์
นอกจากการเรียกใช้รายการบันทึกงาน TX จากสมุดรายชื่อแล้ว คุณยังสามารถลงทะเบียนปลายทางจากรายการบันทึกงาน TX ของงานแฟกซ์ไปยังสมุดรายชื่อได้อีกด้วย
การตรวจสอบสถานะและรายการบันทึกสำหรับแฟกซ์ที่ส่งและได้รับ
98CK-033