การลงทะเบียนปลายทาง (สมุดรายชื่อ) (รุ่นแผงสัมผัส)

ลงทะเบียนปลายทางสำหรับส่งแฟกซ์ในสมุดรายชื่อของเครื่อง
ฟังก์ชันสมุดรายชื่อ
การลงทะเบียนปลายทางไปยังสมุดรายชื่อ จะช่วยให้คุณสามารถป้องกันปัญหาในการใส่ข้อมูลของปลายทางในแต่ละครั้งที่คุณส่งข้อมูล สมุดรายชื่อมีฟังก์ชันที่จะช่วยให้ระบุปลายทางได้อย่างง่ายดาย ใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อแสดงหน้าจอสมุดรายชื่อ หรือระบุปลายทาง
ฟังก์ชันสมุดรายชื่อ (รุ่นแผงสัมผัส)
ปลายทางที่สามารถลงทะเบียนได้
หมายเลขแฟกซ์
วิธีการลงทะเบียนปลายทาง
คุณสามารถลงทะเบียนปลายทางได้โดยใส่ชื่อ หมายเลขแฟกซ์ และข้อมูลอื่นๆ หรือโดยการใช้รายการบันทึกงาน TX
คุณสามารถลงทะเบียนปลายทางได้ด้วยแผงการดำเนินงานหรือ UI ระยะไกล แต่ประเภทของปลายทางที่สามารถลงทะเบียนได้และวิธีการลงทะเบียนจะแตกต่างกันไป
การลงทะเบียนโดยใช้แผงการดำเนินงาน
ใช้แผงการดำเนินงานเพื่อลงทะเบียนปลายทางจากรายการบันทึกงาน TX
การลงทะเบียนปลายทางไปยังสมุดรายชื่อ (แผงการดำเนินงาน) (รุ่นแผงสัมผัส)
การลงทะเบียนโดยใช้ UI ระยะไกล
คุณไม่สามารถใช้ UI ระยะไกลเพื่อลงทะเบียนปลายทางจากรายการบันทึกงาน TX
การลงทะเบียนปลายทางไปยังสมุดรายชื่อ (UI ระยะไกล) (รุ่นแผงสัมผัส)

ดูหัวข้อต่อไปนี้ด้วย

การป้องกันการใช้สมุดรายชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาต
เพื่อป้องกันการเพิ่มรายการใหม่ลงในสมุดรายชื่อและการแก้ไขรายการที่มีอยู่โดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถตั้ง PIN และจำกัดวิธีในการเพิ่มรายการใหม่ได้
การจำกัดการลงทะเบียนและการแก้ไขสมุดรายชื่อ (รุ่นแผงสัมผัส)
98CK-031