การลงทะเบียนกระดาษที่ไม่ใช่ขนาดมาตรฐาน (กระดาษแบบกำหนดเอง)

กระดาษแบบกำหนดเองเป็นกระดาษที่ไม่ใช่ขนาดมาตรฐาน ซึ่งสามารถกำหนดความยาวด้านข้างได้อย่างอิสระภายในช่วงที่เครื่องรองรับ
คุณสามารถลงทะเบียนขนาดกระดาษเมื่อใช้กระดาษที่ไม่ใช่ขนาดมาตรฐานบางขนาดบ่อยๆ คุณสามารถเรียกใช้กระดาษในหน้าจอป้อนขนาด ซึ่งจะช่วยให้คุณไม่ต้องยุ่งยากในการใส่ขนาด
คุณสามารถลงทะเบียนขนาดแบบกำหนดเองได้สูงสุดสามขนาด
ส่วนนี้จะอธิบายวิธีลงทะเบียนการตั้งค่าโดยใช้แผงการดำเนินงาน
คุณยังสามารถลงทะเบียนการตั้งค่าโดยใช้ UI ระยะไกลจากคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย การจัดการเครื่องจากคอมพิวเตอร์ (UI ระยะไกล)

รุ่นแผงสัมผัส

1
ในแผงการดำเนินงาน ให้กด [ตั้งค่ากระดาษ] ในหน้าจอ [Home] หน้าจอ [Home]
2
กด [ลงทะเบียนกระดาษกำหนดเอง]
หน้าจอ [ลงทะเบียนกระดาษกำหนดเอง] จะปรากฏขึ้นมา
3
เลือกหมายเลขการลงทะเบียน
หากคุณเลือกหมายเลขที่ลงทะเบียนไว้ ให้ดำเนินการต่อเพื่อเลือก [แก้ไข]
4
กด [x]  ใส่ค่าใน [x]  กด [นำไปใช้]
5
ใส่ค่าใน [y] ด้วยวิธีการเดียวกับ [x]
6
กด [นำไปใช้]
7
เลือกชนิดกระดาษ
กระดาษแบบกำหนดเองจะถูกลงทะเบียน

รุ่นจอ LCD แบบ 5 บรรทัด

1
ในแผงการดำเนินงาน ให้เลือก [การตั้งค่ากระดาษ] ในหน้าจอ [Home] แล้วกด หน้าจอ [Home]
2
เลือก [ลงทะเบียนกระดาษกำหนดเอง] แล้วกด
หน้าจอ [ลงทะเบียนกระดาษกำหนดเอง] จะปรากฏขึ้นมา
3
ใส่หมายเลขการลงทะเบียน แล้วกด
หากคุณเลือกหมายเลขที่ลงทะเบียนไว้ ให้ดำเนินการต่อเพื่อเลือก [แก้ไข] แล้วกด
4
กด [x]    ใส่ค่าใน [x]  
ใส่ค่าโดยใช้  และ
5
ใส่ค่าใน [y] ด้วยวิธีการเดียวกับ [x]
6
เลือก [<นำไปใช้>] แล้วกด
7
เลือกประเภทกระดาษ แล้วกด
กระดาษแบบกำหนดเองจะถูกลงทะเบียน
98CK-02Y