การตรวจสอบสถานะการทำสำเนา

กระบวนการต่างๆ ที่เครื่องจัดการ รวมถึงการถ่ายเอกสาร จะได้รับการจัดการเป็นงาน คุณสามารถตรวจสอบได้ว่างานถ่ายเอกสารดำเนินการถูกต้องหรือไม่ โดยการตรวจสอบสถานะของงาน
ใช้แผงการดำเนินงานเพื่อกำหนดการตั้งค่า คุณไม่สามารถกำหนดการตั้งค่าโดยใช้ UI ระยะไกลจากคอมพิวเตอร์

รุ่นแผงสัมผัส

1
แสดงหน้าจอ [Status Monitor]
กด  บนแผงการดำเนินงาน แผงการดำเนินงาน
2
กด [ทำสำเนา/พิมพ์งาน]
หน้าจอ [ทำสำเนา/พิมพ์งาน] จะปรากฏขึ้นมา
3
กด [สถานะงาน]
4
เลือกงานเพื่อดูรายละเอียด
รายละเอียดของงานจะปรากฏขึ้น
5
ตรวจสอบจำนวนต้นฉบับ จำนวนสำเนา และการตั้งค่าอื่นๆ

รุ่นจอ LCD แบบ 5 บรรทัด

1
แสดงหน้าจอ [Status Monitor]
ในแผงการดำเนินงาน ให้กด [Status Monitor]   ในหน้าจอ [Home] หรือหน้าจออื่น
หน้าจอ [Home]
2
กด [ทำสำเนา/พิมพ์งาน] แล้วกด
หน้าจอ [ทำสำเนา/พิมพ์งาน] จะปรากฏขึ้นมา
3
กด [สถานะงาน]  
4
เลือกงานเพื่อดูรายละเอียด แล้วกด
รายละเอียดของงานจะปรากฏขึ้น
5
ตรวจสอบจำนวนต้นฉบับ จำนวนสำเนา และการตั้งค่าอื่นๆ
98CK-05J