การลงทะเบียนเครื่องกับคอมพิวเตอร์

ลงทะเบียนเครื่องซึ่งได้ลงทะเบียนไว้ใน Azure Active Directory กับคอมพิวเตอร์ที่จะใช้สำหรับ Universal Print
การเตรียมการที่จำเป็น
ลงทะเบียนเครื่องกับ Azure Active Directory การลงทะเบียนเครื่องกับ Azure Active Directory
1
คลิก [] (Start) [] (Settings) [Accounts]
หน้าจอ [Your info] จะปรากฏขึ้นมา
2
คลิก [เข้าถึงที่ทำงานหรือโรงเรียน] [เชื่อมต่อ]
3
ทำตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อเข้าสู่ระบบบัญชี Microsoft 365 ของคุณ
4
คลิก [หน้าแรก] [อุปกรณ์]  [เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์]
หน้าจอ [เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์] จะปรากฏขึ้นมา
5
คลิก [เพิ่มเครื่องพิมพ์หรือสแกนเนอร์]
หน้าจอรายการเครื่องพิมพ์จะแสดงขึ้นมา
6
เลือกเครื่อง แล้วคลิก [เพิ่มอุปกรณ์]
เครื่องจะถูกลงทะเบียนลงในคอมพิวเตอร์ดังกล่าว
เมื่อใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์
เมื่อต้องการใช้ Universal Print ผ่านพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ คุณต้องกำหนดการตั้งค่าพร็อกซีบนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง สำหรับรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่าย
98CK-040