การลงทะเบียนเครื่องกับ Azure Active Directory

ลงทะเบียนเครื่องกับการรับรองความถูกต้องบนระบบ Cloud และบริการการจัดการ Azure Active Directory และกำหนดสมาชิกหรือกลุ่มที่จะใช้เครื่อง

ขั้นตอนที่ 1: การลงทะเบียนเครื่อง Machine กับ Azure Active Directory

กำหนดการตั้งค่านี้โดยใช้ UI ระยะไกลจากคอมพิวเตอร์ คุณไม่สามารถใช้แผงการดำเนินงานเพื่อกำหนดการตั้งค่า
จำเป็นต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ
1
เข้าสู่ระบบ UI ระยะไกลในโหมดผู้จัดการระบบ การเริ่มต้นใช้งาน UI ระยะไกล
2
ในหน้าพอร์ทัลของ UI ระยะไกล ให้คลิก [Settings/Registration] หน้าพอร์ทัลของ UI ระยะไกล
3
คลิก [Network Settings] [Universal Print Settings]
หน้าจอ [Universal Print Settings] จะปรากฏขึ้นมา
4
คลิก [Edit] ใน [Basic Settings]
5
เลือกกล่องกาเครื่องหมาย [Use Universal Print] แล้วใส่ชื่อเครื่องพิมพ์
สำหรับชื่อเครื่องพิมพ์ ให้ใส่ชื่อเพื่อระบุเครื่องโดยใช้อักขระตัวเลขและตัวอักษรแบบไบต์เดียว
เมื่อต้องการตรวจสอบใบรับรองที่ส่งมาจากเซิร์ฟเวอร์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย [Verify Server Certificate]
เมื่อต้องการเพิ่มชื่อสามัญ (CN) ลงในรายการการตรวจสอบ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย [Add CN to Verification Items] ด้วย
6
เปลี่ยนแปลง ID แอปพลิเคชัน และ URL ของ Azure Active Directory ตามสภาพแวดล้อมการใช้งาน
7
คลิก [OK]
หน้าจอ [Universal Print Settings] จะปรากฏขึ้นมา
8
คลิก [Register] ใน [Registration Status]
หน้าจอ [Information for Registration] จะปรากฏขึ้นมา
9
รอสักสองสามวินาที แล้วคลิก []
10
คลิกลิงก์ที่แสดงขึ้นใน [URL for Registration]
11
ลงทะเบียนเครื่องตามคำแนะนำบนหน้าจอ
12
คลิก [Universal Print Settings] ที่ด้านบนของหน้าจอ UI ระยะไกล
หน้าจอ [Universal Print Settings] จะปรากฏขึ้นมา
13
รอสักสองสามนาที แล้วคลิก []
เมื่อการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ [Registered] จะแสดงขึ้นมาใน [Registration Status]
14
ล็อกเอาต์ออกจาก UI ระยะไกล
การยกเลิกการลงทะเบียน
คลิก [Unregister] บนหน้าจอ [Universal Print Settings]  [OK] บนหน้าจอการจัดการอุปกรณ์ Azure Active Directory ให้เลือกเครื่อง แล้วคลิก [ลบ]

ขั้นตอนที่ 2: การระบุสมาชิกและกลุ่มที่จะใช้เครื่อง

1
แสดงหน้าจอการจัดการ Universal Print ของ Azure Active Directory ในเว็บเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์
2
เลือกเครื่อง แล้วคลิก [Share Printer]
เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อของเครื่องที่แสดงขึ้นบนคอมพิวเตอร์ ให้เปลี่ยนแปลง [ชื่อเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกัน]
3
คลิก [สมาชิก] [เพิ่ม]
4
จากรายการ ให้เลือกสมาชิกและกลุ่มที่จะใช้เครื่องพิมพ์
98CK-03Y