การป้องกันการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB

คุณสามารถปิดใช้งานพอร์ต USB ที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่ด้านหลังเครื่องเพื่อลดความเสี่ยงในการเชื่อมต่อภายนอกโดยไม่ผ่านเครือข่ายที่มีมาตรการความปลอดภัย
ส่วนนี้จะอธิบายวิธีกำหนดการตั้งค่าโดยใช้ UI ระยะไกลจากคอมพิวเตอร์
บนแผงการดำเนินงาน ให้เลือก [เมนู] ในหน้าจอ [Home] แล้วเลือก [ค่ากำหนด] เพื่อกำหนดการตั้งค่า [การตั้งค่า USB]
จำเป็นต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ต้องรีสตาร์ตเครื่องเพื่อนำการตั้งค่าไปใช้งาน
1
เข้าสู่ระบบ UI ระยะไกลในโหมดผู้จัดการระบบ การเริ่มต้นใช้งาน UI ระยะไกล
2
ในหน้าพอร์ทัลของ UI ระยะไกล ให้คลิก [Settings/Registration] หน้าพอร์ทัลของ UI ระยะไกล
3
คลิก [External Interface Settings] [Edit]
หน้าจอ [Edit External Interface Settings] จะปรากฏขึ้นมา
4
ล้างกล่องกาเครื่องหมาย [Use as USB Device] แล้วคลิก [OK]
5
รีสตาร์ตเครื่อง การรีสตาร์ตเครื่อง
การตั้งค่าจะถูกนำไปใช้
98CK-072