[การตั้งค่าการแสดงผล]

กำหนดการแสดงผลหน้าจอแผงการดำเนินงาน
* ค่าในข้อความสีแดงตัวหนาเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับแต่ละรายการ
 

[หน้าจอเริ่มต้นหลังจากการเริ่มต้น/การนำกลับคืน]

[เมนู] [ค่ากำหนด] [การตั้งค่าการแสดงผล]
ระบุหน้าจอที่แสดงขึ้นมาหลังจากหน้าจอเริ่มต้นปรากฏขึ้นเมื่อเปิดเครื่อง และทันทีหลังจากการรีเซ็ตอัตโนมัติ
การตั้งค่านี้สำหรับ [Status Monitor] จะช่วยให้คุณสามารถระบุหน้าจอที่แสดงขึ้นมาทันทีหลังจากที่ปิดหน้าจอ [Status Monitor]
[Home]
 
[ทำสำเนา]
 
[แฟกซ์]*1
 
[สแกน]
 
[Status Monitor]
[Home]
[ทำสำเนา]
[แฟกซ์]*1
[สแกน]
*1 อาจไม่แสดงขึ้นมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น ตัวเลือกที่ติดตั้ง และการตั้งค่าอื่นๆ

[ลำดับการแสดงปุ่มบนหน้าจอ Home]

[เมนู] [ค่ากำหนด] [การตั้งค่าการแสดงผล]
จัดเรียงปุ่มหรือเปลี่ยนลำดับการแสดงรายการเพื่อให้คุณสามารถเรียกใช้งานฟังก์ชันที่ใช้บ่อยจากหน้าจอ [หลัก] ของแผงการดำเนินงานได้รวดเร็วขึ้นการปรับแต่งหน้าจอ [Home] เอง
รุ่นแผงสัมผัส
[ตั้งค่าลำดับการแสดง]
 
[ใส่และลบที่ว่าง]

[ภาษา]

[เมนู] [ค่ากำหนด] [การตั้งค่าการแสดงผล]
เปลี่ยนแปลงภาษาที่แสดงบนแผงการดำเนินงานและภาษาที่ใช้ในรายงานที่พิมพ์ออกมา
* ขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคของคุณ การตั้งค่า [ภาษา] อาจไม่พร้อมใช้งาน หรือเนื้อหาหรือการตั้งค่าเริ่มต้นอาจแตกต่างกัน
[Bahasa Melayu]
[Deutsch]
[English]
[Español]
[Français]
[Italiano]
[Português]
[Tiếng Việt Nam]
[ภาษาไทย]
[日本語]
[中文(繁體)]
[中文(简体)]
[한국어]

[ภาษา UI ระยะไกล]

[เมนู] [ค่ากำหนด] [การตั้งค่าการแสดงผล]
เปลี่ยนแปลงภาษาที่แสดงบนหน้าจอ UI ระยะไกล
* ขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคของคุณ การตั้งค่า [ภาษา UI ระยะไกล] อาจไม่พร้อมใช้งาน หรือเนื้อหาหรือการตั้งค่าเริ่มต้นอาจแตกต่างกัน
[English]
[Japanese]
[French]
[Spanish]
[German]
[Italian]
[Portuguese]
[Chinese (Simplified)]
[Chinese (Traditional)]
[Korean]

[สลับการป้อน มิลลิเมตร/นิ้ว]

[เมนู] [ค่ากำหนด] [การตั้งค่าการแสดงผล]
เปลี่ยนแปลงหน่วยที่แสดงบนหน้าจอสำหรับการใส่ความยาวและความกว้าง
[มิลลิเมตร]
[นิ้ว]

[แสดงเวลาสำหรับการเตือนเตรียมตลับหมึก]

[เมนู] [ค่ากำหนด] [การตั้งค่าการแสดงผล]
เมื่อผงหมึกในตลับผงหมึกเหลือน้อย ข้อความจะปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณเตรียมตลับผงหมึกอันใหม่ หากต้องการระบุเวลาในการแสดงข้อความนี้ด้วยตนเอง (ระดับผงหมึกในตลับ) ให้ระบุช่วงเวลาใน [กำหนดเอง]
เมื่อเปิดใช้งาน [อัตโนมัติ] ไว้ เครื่องจะตัดสินเองโดยอัตโนมัติว่าจะแสดงข้อความเมื่อใด
[อัตโนมัติ]
[กำหนดเอง]
20 ถึง 99 (%) (รุ่นแผงสัมผัส)
2 ถึง 20 ถึง 99 (%) (รุ่นจอ LCD แบบ 5 บรรทัด)

[แสดงการเตือน]

[เมนู] [ค่ากำหนด] [การตั้งค่าการแสดงผล]
ระบุว่าต้องการให้แสดงข้อความแจ้งเตือนเมื่อหมึกในตลับผงหมึกเหลือน้อยหรือไม่
* หากเครื่องถูกกำหนดค่าให้หยุดพิมพ์เมื่อผงหมึกในตลับผงหมึกเหลือน้อย ไม่สามารถตั้งค่านี้เป็น [ปิด] [การดำเนินการเมื่อมีคำเตือน]
* หากเครื่องถูกกำหนดค่าไม่ให้พิมพ์แฟกซ์ขาเข้าเมื่อผงหมึกในตลับผงหมึกเหลือน้อย ข้อความจะปรากฏขึ้นแม้ว่าจะตั้งค่าเป็น [ปิด] [พิมพ์ต่อ เมื่อปริมาณในตลับหมึกเหลือน้อย]
[ปริมาณหมึกพิมพ์ที่เหลืออยู่น้อย]
[ปิด]
[เปิด]

[การดำเนินการเมื่อมีคำเตือน]

[เมนู] [ค่ากำหนด] [การตั้งค่าการแสดงผล]
ระบุว่าต้องการดำเนินการพิมพ์ต่อไปหรือไม่เมื่อผงหมึกในตลับผงหมึกเหลือน้อย
หากตั้งค่าเป็น [หยุดพิมพ์] ข้อความแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นเมื่อผงหมึกในตลับผงหมึกเหลือน้อย [แสดงการเตือน]
[ปริมาณหมึกพิมพ์ที่เหลืออยู่น้อย]
[พิมพ์ต่อ]
[หยุดพิมพ์]

[แสดงที่อยู่ IP]

[เมนู] [ค่ากำหนด] [การตั้งค่าการแสดงผล]
ระบุว่าต้องการให้แสดงที่อยู่ IPv4 ของเครื่องในหน้าจอ [Status Monitor] หรือไม่ หน้าจอ [Status Monitor]
[ปิด]
[เปิด]

[แจ้งให้ทำความสะอาดพื้นที่การสแกนต้นฉบับ] *1

[เมนู] [ค่ากำหนด] [การตั้งค่าการแสดงผล]
ระบุว่าต้องการให้แสดงข้อความเพื่อแจ้งให้คุณทราบหากตรวจพบสิ่งสกปรกระหว่างการใช้ตัวป้อนหรือไม่
[ปิด]
[เปิด]
*1 อาจไม่แสดงขึ้นมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น ตัวเลือกที่ติดตั้ง และการตั้งค่าอื่นๆ
98CK-07W