การเลือก LAN แบบมีสายหรือไร้สาย

ตั้งค่าว่าจะเชื่อมต่อเครื่องกับเครือข่ายโดยใช้ LAN แบบมีสายหรือไร้สาย
หากคุณต้องการเปลี่ยนจาก LAN แบบมีสายเป็น LAN แบบไร้สาย คุณสามารถทำการตั้งค่าระหว่างขั้นตอนการเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สาย การเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สาย
* คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับ LAN แบบมีสายและ LAN แบบไร้สายพร้อมกันได้
ใช้แผงการดำเนินงานเพื่อกำหนดการตั้งค่า บนแผงการดำเนินงาน คุณยังสามารถกำหนดการตั้งค่าได้โดยกด [เมนู] ในหน้าจอ [Home] [ค่ากำหนด] คุณไม่สามารถกำหนดการตั้งค่าโดยใช้ UI ระยะไกลจากคอมพิวเตอร์
จำเป็นต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ

รุ่นแผงสัมผัส

1
ในแผงการดำเนินงาน ให้กด [เมนู] ในหน้าจอ [Home] หน้าจอ [Home]
2
กด [ค่ากำหนด]  [เครือข่าย]  [เลือก LAN มีสาย/ไร้สาย]
หากหน้าจอเข้าสู่ระบบปรากฏขึ้น ให้ใส่ ID และ PIN ของผู้จัดการระบบ แล้วกด [เข้าสู่ระบบ] ID และ PIN ของผู้จัดการระบบ
3
เลือก [LAN มีสาย] หรือ [LAN ไร้สาย]
ข้อความ [ใช้การตั้งค่าแล้ว] จะปรากฏขึ้น
ถัดไป ให้เชื่อมต่อกับ LAN แบบผ่านสายหรือแบบไร้สาย
การเชื่อมต่อกับ LAN แบบมีสาย
การเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สาย
เมื่อสลับไปมาระหว่าง LAN แบบมีสายและไร้สาย
ต้องถอนการติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่ติดตั้งไว้ แล้วติดตั้งใหม่
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการถอนการติดตั้งและติดตั้งโปรแกรมควบคุม โปรดดูคู่มือโปรแกรมควบคุมที่เว็บไซต์คู่มือออนไลน์
https://oip.manual.canon/

รุ่นจอ LCD แบบ 5 บรรทัด

1
บนแผงการดำเนินงาน ให้เลือก [เมนู] ในหน้าจอ [Home] แล้วกด หน้าจอ [Home]
2
กด [ค่ากำหนด]    [เครือข่าย]    [เลือก LAN มีสาย/ไร้สาย]  
หากหน้าจอเข้าสู่ระบบปรากฏขึ้น ให้ใส่ ID และ PIN ของผู้จัดการระบบ แล้วกด [<เข้าสู่ระบบ>]   ID และ PIN ของผู้จัดการระบบ
3
เลือก [LAN มีสาย] หรือ [LAN ไร้สาย] แล้วกด
ข้อความ [ใช้การตั้งค่าแล้ว] จะปรากฏขึ้น
ถัดไป ให้เชื่อมต่อกับ LAN แบบผ่านสายหรือแบบไร้สาย
การเชื่อมต่อกับ LAN แบบมีสาย
การเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สาย
เมื่อสลับไปมาระหว่าง LAN แบบมีสายและไร้สาย
ต้องถอนการติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่ติดตั้งไว้ แล้วติดตั้งใหม่
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการถอนการติดตั้งและติดตั้งโปรแกรมควบคุม โปรดดูคู่มือโปรแกรมควบคุมที่เว็บไซต์คู่มือออนไลน์
https://oip.manual.canon/
98CK-016