ไม่สามารถบันทึกข้อมูลที่สแกนไปยังคอมพิวเตอร์

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบสถานะของคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นตำแหน่งที่ตั้งในการจัดเก็บและเครื่อง:

ขั้นตอนที่ 1: การตรวจสอบการเกิดปัญหา

ตรวจสอบโดยใช้วิธีต่อไปนี้ตามลำดับด้านล่าง:
ปัญหาเกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องหรือไม่
ในกรณีนี้ ให้ตรวจสอบสถานะเครือข่ายและการตั้งค่าของเครื่อง หากเครื่องไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย ให้กำหนดการตั้งค่าเครือข่ายใหม่
การตรวจสอบสถานะเครือข่ายและการตั้งค่า
การตั้งค่าเครือข่าย
คุณกำลังบันทึกข้อมูลที่สแกนไปยังคอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรกหรือไม่
หากใช่ ให้เตรียมการต่างๆ เช่น ติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องสแกน (ScanGear MF) และแอปพลิเคชัน (MF Scan Utility) ลงในคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นตำแหน่งที่ตั้งในการจัดเก็บ การเตรียมการเพื่อบันทึกข้อมูลที่สแกนไปยังคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์แสดงขึ้นบนหน้าจอการเลือกคอมพิวเตอร์ที่จะใช้เป็นตำแหน่งที่ตั้งในการจัดเก็บหรือไม่ (เฉพาะเมื่อสแกนจากเครื่อง)
หากคอมพิวเตอร์ที่จะใช้เป็นตำแหน่งที่ตั้งในการจัดเก็บไม่แสดงขึ้นมา แสดงว่าการสื่อสารข้อมูลที่สแกนอาจถูกบล็อกเนื่องจากการตั้งค่าซอฟต์แวร์ความปลอดภัย
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าซอฟต์แวร์ความปลอดภัย โปรดติดต่อผู้ผลิตซอฟต์แวร์

ขั้นตอนที่ 2: การตรวจสอบสถานะของคอมพิวเตอร์

คุณติดตั้งและอัปเดตซอฟต์แวร์ความปลอดภัยหรือไม่
หากใช่ ระบบรักษาความปลอดภัยอาจได้รับการเสริมความแข็งแกร่ง ทำให้ไม่สามารถสื่อสารระหว่างเครื่องกับคอมพิวเตอร์ได้
สำหรับวิธีแก้ปัญหา โปรดติดต่อผู้ผลิตซอฟต์แวร์
ติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องสแกนใหม่
ถอนการติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่ติดตั้งไว้ แล้วติดตั้งใหม่
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการถอนการติดตั้งและติดตั้งโปรแกรมควบคุม โปรดดูคู่มือโปรแกรมควบคุมที่เว็บไซต์คู่มือออนไลน์
https://oip.manual.canon/

ขั้นตอนที่ 3: การตรวจสอบสถานะของเครื่อง

มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ IP ของเครื่องหรืออุปกรณ์อื่นหรือไม่
หากใช่ ให้ตรวจสอบว่าเครื่องและอุปกรณ์อื่นมีที่อยู่ IP เดียวกันหรือไม่ หากมีที่อยู่ IP เดียวกัน ให้เปลี่ยนแปลงเป็นที่อยู่ IP อื่น
การตั้งค่าที่อยู่ IPv4
การตั้งค่าที่อยู่ IPv6

ขั้นตอนที่ 4: การตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งในการจัดเก็บของข้อมูลที่สแกน

ตรวจสอบแอตทริบิวต์ของตำแหน่งที่ตั้งในการจัดเก็บ (Windows)
บนคอมพิวเตอร์ ให้ตรวจสอบว่าแอตทริบิวต์ของตำแหน่งที่ตั้งในการจัดเก็บไม่ได้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว
1
คลิกขวาที่ตำแหน่งที่ตั้งในการจัดเก็บ แล้วคลิก [คุณสมบัติ]
หน้าจอคุณสมบัติของตำแหน่งที่ตั้งในการจัดเก็บจะแสดงขึ้นมา
2
บนแท็บ [ทั่วไป] ตรวจสอบว่าไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย [อ่านอย่างเดียว] ใน [แอตทริบิวต์]
3
หากเลือกกล่องกาเครื่องหมายไว้ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย [อ่านอย่างเดียว]
98CK-0CR