In

Bạn có thể in tài liệu và ảnh từ máy tính.
In Từ Máy Tính
 
Bạn có thể in tài liệu và ảnh thông qua trình điều khiển máy in được cài đặt trên máy tính kết nối với máy.
Chuẩn Bị Để In Từ Máy Tính
In Từ Máy Tính
Thiết Lập Máy Chủ In
Bằng cách thiết lập máy chủ in trên mạng, bạn có thể giảm tải cho máy tính mà bạn dùng để in.
Với Windows, bạn có thể cài đặt trình điều khiển máy in thông qua máy chủ in, giúp bạn không phải tải xuống trình điều khiển máy in vào từng máy tính trên mạng hoặc sử dụng CD/DVD-ROM.
Thiết Lập Máy Chủ In
In Bằng Các Chức Năng Tiêu Chuẩn Của Hệ Điều Hành
Bạn có thể in mà không cần phải cài đặt ứng dụng hoặc trình điều khiển máy in chuyên dùng.
Windows
Máy này tương thích với Universal Print, một dịch vụ đám mây của Microsoft. Bạn có thể in tài liệu từ một địa điểm ở xa, chỉ cần máy tính của bạn được kết nối với Internet.
Chuẩn Bị Để Sử Dụng Universal Print
In Bằng Universal Print
macOS
Bạn có thể sử dụng AirPrint để in dữ liệu. Sử Dụng Ứng Dụng AirPrint Để In Và Quét Dữ Liệu Và Gửi Fax
Chrome OS
Sử dụng chức năng in tiêu chuẩn trong hệ điều hành. In Từ Chromebook Hoặc Thiết Bị Khác Bằng Chrome OS

Xem Thêm

In Từ Thiết Bị Di Động
Máy có thể được thao tác từ điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc thiết bị di động khác. Bằng cách sử dụng ứng dụng hoặc dịch vụ tương thích, bạn có thể dễ dàng in ảnh hoặc tài liệu từ thiết bị di động.
Liên Kết Với Thiết Bị Di Động Và Tích Hợp Với Dịch Vụ Đám Mây
Khi Kết Quả Không Như Kỳ Vọng
Nếu kết quả in quá tối hoặc quá mờ, hãy điều chỉnh mật độ in.
Điều Chỉnh Mật Độ In
98CL-03L