[Cài Đặt Hiển Thị]

Cấu hình hiển thị màn hình bảng thao tác.
* Các giá trị trong văn bản in đậm màu đỏ là cài đặt mặc định đối với từng mục.
 

[MHình MĐịnh sau khi Khởi Động/Khôi Phục]

[Menu] [Sở thích] [Cài Đặt Hiển Thị]
Chỉ định màn hình được hiển thị sau khi màn hình khởi động xuất hiện khi BẬT máy và ngay sau khi Tự Động Đặt Lại.
Cài đặt tính năng này cho [Status Monitor] cũng cho phép bạn có thể chỉ định màn hình được hiển thị ngay sau khi đóng màn hình [Status Monitor].
[Home]
 
[Sao chụp]
 
[Fax]*1
 
[Quét]
 
[Status Monitor]
[Home]
[Sao chụp]
[Fax]*1
[Quét]
*1 Có thể không được hiển thị tùy thuộc vào mẫu máy, các tùy chọn đã cài đặt và các cài đặt khác.

[Thứ Tự Hiển Thị Nút trên Màn Hình Home]

[Menu] [Sở thích] [Cài Đặt Hiển Thị]
Sắp xếp lại các nút hoặc thay đổi thứ tự hiển thị của các mục để bạn có thể chạy các chức năng thường dùng nhanh hơn từ màn hình [Home] của bảng thao tác.Tùy Chỉnh Màn Hình [Home]
Mẫu Bảng Cảm ứng
[Đặt Thứ Tự Hiển Thị]
 
[Lắp và Xóa Trống]

[Ngôn ngữ]

[Menu] [Sở thích] [Cài Đặt Hiển Thị]
Thay đổi ngôn ngữ được hiển thị trên bảng thao tác và được sử dụng trong báo cáo in.
* Tùy thuộc vào quốc gia hoặc khu vực của bạn, cài đặt [Ngôn ngữ] có thể không khả dụng, hoặc nội dung hay cài đặt mặc định của tính năng này có thể khác nhau.
[Bahasa Melayu]
[Deutsch]
[English]
[Español]
[Français]
[Italiano]
[Português]
[Tiếng Việt Nam]
[ภาษาไทย]
[日本語]
[中文(繁體)]
[中文(简体)]
[한국어]

[Ngôn Ngữ UI Từ Xa]

[Menu] [Sở thích] [Cài Đặt Hiển Thị]
Thay đổi ngôn ngữ được hiển thị trên màn hình Remote UI.
* Tùy thuộc vào quốc gia hoặc khu vực của bạn, cài đặt [Ngôn Ngữ UI Từ Xa] có thể không khả dụng, hoặc nội dung hay cài đặt mặc định của tính năng này có thể khác nhau.
[English]
[Japanese]
[French]
[Spanish]
[German]
[Italian]
[Portuguese]
[Chinese (Simplified)]
[Chinese (Traditional)]
[Korean]

[Chuyển Nhập mm/Inch]

[Menu] [Sở thích] [Cài Đặt Hiển Thị]
Thay đổi các đơn vị được hiển thị trên màn hình để nhập chiều dài và chiều rộng.
[Millimét]
[Inch]

[H.Thị T.Gian Thông Báo Chuẩn Bị Hộp Mực]

[Menu] [Sở thích] [Cài Đặt Hiển Thị]
Khi mực trong hộp mực sắp hết, thông báo sẽ xuất hiện để thông báo cho bạn chuẩn bị hộp mực mới. Để chỉ định thủ công khi thông báo này xuất hiện (mức mực trong hộp mực), chỉ định thời điểm trong [Tùy chọn].
Khi [Tự động] được bật, máy sẽ tự động quyết định thời điểm hiển thị thông báo.
[Tự động]
[Tùy chọn]
20 đến 99 (%) (Mẫu Bảng Cảm ứng)
2 đến 20 đến 99 (%) (Mẫu máy LCD 5 Dòng)

[Hiển Thị Cảnh Báo]

[Menu] [Sở thích] [Cài Đặt Hiển Thị]
Chỉ định có hiển thị tin nhắn thông báo khi hộp mực gần hết mực hay không.
* Nếu máy được cấu hình dừng in khi hộp mực gần hết mực, bạn không thể đặt tính năng này thành [Tắt]. [Thao Tác Khi Cảnh Báo]
* Nếu máy được cấu hình không in các fax gửi đến khi hộp mực gần hết mực, thông báo sẽ xuất hiện ngay cả khi tính năng này được đặt thành [Tắt]. [Tiếp Tục In Khi Lượg Mực trog Hộp Còn It]
[Mức Hộp Mực Thấp]
[Tắt]
[Bật]

[Thao Tác Khi Cảnh Báo]

[Menu] [Sở thích] [Cài Đặt Hiển Thị]
Chỉ định có tiếp tục in khi hộp mực gần hết mực hay không.
Nếu tính năng này được đặt thành [Dừng In], tin nhắn thông báo sẽ xuất hiện khi hộp mực gần hết mực. [Hiển Thị Cảnh Báo]
[Mức Hộp Mực Thấp]
[Tiếp Tục In]
[Dừng In]

[Hiển Thị Địa Chỉ IP]

[Menu] [Sở thích] [Cài Đặt Hiển Thị]
Chỉ định có hiển thị địa chỉ IPv4 của máy trong màn hình [Status Monitor] hay không. Màn hình [Status Monitor]
[Tắt]
[Bật]

[Thông báo làm sạch Vùng Quét Bản Gốc] *1

[Menu] [Sở thích] [Cài Đặt Hiển Thị]
Chỉ định có hiển thị thông báo để thông báo cho bạn nếu phát hiện vết bẩn trong khi sử dụng khay nạp hay không.
[Tắt]
[Bật]
*1 Có thể không được hiển thị tùy thuộc vào mẫu máy, các tùy chọn đã cài đặt và các cài đặt khác.
98CL-07W