Kết Nối Với Mạng LAN Có Dây

Kết nối máy tính với máy thông qua bộ định tuyến. Sử dụng cáp Ethernet để kết nối máy với bộ định tuyến.
1
Kết nối cáp Ethernet với máy và bộ định tuyến.
Cắm đầu nối vào cổng hết mức cho đến khi đầu nối khớp vào đúng vị trí.
2
Chờ vài phút.
Theo mặc định, địa chỉ IP được đặt tự động.
Để sử dụng một địa chỉ IP cụ thể, hãy đặt địa chỉ này theo cách thủ công.
Thiết Đặt Địa Chỉ IPv4
Thiết Đặt Địa Chỉ IPv6
98CL-017