Thiết Lập Mạng

Để vận hành máy từ máy tính hoặc để kết nối với máy chủ, bạn phải kết nối máy với mạng.
Sử dụng quy trình dưới đây để kết nối máy với mạng và cấu hình các cài đặt của máy theo môi trường mạng.
Bạn cần có quyền quản trị viên để thiết lập mạng.
Việc kết nối máy với mạng không được trang bị các biện pháp bảo mật thích hợp có thể làm rò rỉ thông tin từ máy cho các bên thứ ba. Bảo Vệ Mạng

Chuẩn Bị Thiết Lập Mạng

Cung cấp cáp Ethernet và bộ định tuyến theo môi trường sử dụng của máy.
Kiểm tra thông tin của môi trường mạng mà máy sử dụng và các cài đặt mạng cần thiết. Để biết chi tiết, vui lòng liên hệ với quản trị mạng.
Kiểm tra để đảm bảo máy tính và bộ định tuyến cần sử dụng trong mạng được kết nối đúng cách và hoàn tất việc cài đặt mạng. Để biết chi tiết về phương pháp kết nối, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng của thiết bị hoặc liên hệ với nhà sản xuất.

Quy trình cài đặt mạng

Bước 1
Chọn xem sử dụng mạng LAN có dây hay không dây và kết nối với mạng.
Để kết nối với Mạng LAN Có Dây
Để kết nối với Mạng LAN Không Dây
Bước 2
Thiết đặt địa chỉ IP.
Theo mặc định, khi máy kết nối với mạng LAN có dây hoặc không dây, một địa chỉ IP sẽ được tự động lấy và đặt cho máy.
Để sử dụng một địa chỉ IP cụ thể, hãy đặt địa chỉ này theo cách thủ công.
Thiết Đặt Địa Chỉ IPv4
Thiết Đặt Địa Chỉ IPv6
* Khi đặt địa chỉ IP thủ công, bạn không thể sử dụng bảng thao tác để cấu hình một số cài đặt địa chỉ IPv6. Bạn nên sử dụng bảng thao tác để đặt địa chỉ IPv4, và sau đó sử dụng Remote UI để đặt địa chỉ IPv6.
Bước 3
Cấu hình các cài đặt của máy theo môi trường mạng, nếu cần.
* Bạn không thể sử dụng bảng thao tác để cấu hình một số cài đặt. Bạn nên cấu hình cài đặt bằng cách sử dụng Remote UI trong Bước 3

Kiểm Tra Sau Khi Cấu Hình Các Cài Đặt Mạng

Kiểm tra xem máy có được kết nối đúng cách với mạng không.
Kiểm tra địa chỉ IP và địa chỉ MAC của máy cũng như các thông tin khác, nếu cần.
Kiểm Tra Trạng Thái Mạng Và Cài Đặt
98CL-015