Giấy Gấp Nếp

Khắc phục sự cố bằng cách kiểm tra các mục bên dưới.
Giấy Có Được Nạp Chính Xác Chưa?
Đảm bảo giấy đã nạp không vượt quá vạch giới hạn nạp ().
 
Kiểm tra để đảm bảo các thanh dẫn giấy được căn chỉnh với vạch dấu và không quá lỏng hoặc quá chặt.
 
Bạn Có Đang Sử Dụng Giấy Đã Hút Ẩm Không?
Kiểm tra các biện pháp phòng ngừa, và thay giấy bằng giấy khô.
Các Biện Pháp Phòng Ngừa Khi Xử Lý Giấy
Nạp Giấy
Bạn Có Đang Sử Dụng Giấy Phù Hợp Không?
Kiểm tra xem giấy trong máy có thể sử dụng được không, và thay bằng giấy phù hợp nếu cần.
Giấy Có Thể Sử Dụng
Nạp Giấy
98CL-0AW