Menyesuaikan Skrin [Rumah]

Anda boleh menyusun semula item pada skrin [Rumah] supaya anda boleh menggunakan item yang kerap digunakan dengan lebih cepat.

Menukar Susunan Paparan Item (Model Panel Sentuhan)

1
Tekan [Ttpan Rumah] di skrin [Rumah]. Skrin [Rumah]
Jika skrin log masuk dipaparkan, masukkan ID Pengurus Sistem dan PIN, dan kemudian klik [Log Masuk]. ID dan PIN Pengurus Sistem
2
Tekan [Tetapkan Susunan Paparan].
3
Pilih butang untuk alihkan.
4
Pilih [Sblmnya] atau [Sterusnya] untuk menggerakkan butang, dan tekan [Guna].
Bebutang beralih sebanyak bilangan ketikan anda.
Tekan lama pada [Sblmnya] atau [Sterusnya] mengalihkan butang yang dipilih secara berterusan.
5
Ulangi langkah 3 dan 4 untuk mengalihkan semua butang yang anda ingin alih.
6
Tekan [Guna].
Susunan paparan item pada skrin [Rumah] berubah.

Memasukkan Kosong (Model Panel Sentuhan)

1
Tekan [Ttpan Rumah] di skrin [Rumah]. Skrin [Rumah]
Apabila ID Pengurus Sistem ditetapkan, skrin log masuk mungkin dipaparkan apabila item tertentu dipilih. Hanya pengguna yang mengetahui ID dan PIN Pengurus Sistem boleh log masuk dan menukar tetapan.
2
Tekan [Masuk dan Padamkan Kosong].
3
Pilih butang tempat anda ingin memasukkan kosong dan pilih [Masuk].
Untuk memadam kosong yang dimasukkan, pilih kosong, pilih [Padam], dan teruskan ke langkah 5.
4
Tekan [Guna].

Menukar Susunan Paparan Item (Model LCD 5 Baris)

1
Pada skrin [Rumah] panel operasi, tekan [Susunn Pprn (Rumah)]  . Skrin [Rumah]
2
Gunakan atau untuk memilih item yang ingin anda pindahkan, dan kemudian tekan .
3
Gunakan atau untuk memindahkan item, dan kemudian tekan .
4
Tekan .
Susunan paparan item pada skrin [Rumah] berubah.
98CR-02H