Mendaftarkan Kertas Saiz Bukan Standard (Saiz Tersuai)

Kertas tersuai adalah kertas saiz bukan standard yang panjang sisinya dapat ditentukan secara bebas dalam julat yang disokong oleh mesin.
Anda boleh mendaftarkan saiz apabila kerap menggunakan kertas saiz bukan standard tertentu. Anda boleh memanggil kertas ini pada skrin input saiz, menghindarkan anda masalah memasukkan saiz.
Anda boleh mendaftarkan sehingga tiga saiz tersuai.
Bahagian ini menerangkan cara untuk mendaftarkan tetapan menggunakan panel operasi.
Anda juga boleh mengkonfigurasi tetapan ini menggunakan UI Jarak Jauh dari komputer. Menguruskan Mesin dari Komputer (UI Kawalan Jauh)

Model Panel Sentuhan

1
Di panel operasi, tekan [Ttpn Kertas] di skrin [Rumah]. Skrin [Rumah]
2
Tekan [Daftar Kertas Tersuai].
Skrin [Daftar Kertas Tersuai] dipaparkan.
3
Pilih nombor pendaftaran.
Jika anda telah memilih nombor yang didaftar, teruskan memilih [Edit].
4
Tekan [x]  masukkan nilai di [x]  tekan [Guna].
5
Masukkan nilai di [y] dengan cara yang sama seperti [x].
6
Tekan [Guna].
7
Pilih jenis kertas.
Kertas tersuai didaftarkan.

Model LCD 5 Baris

1
Di panel operasi, pilih [Tetapan Kertas] di skrin [Rumah], dan tekan . Skrin [Rumah]
2
Pilih [Daftar Kertas Tersuai], dan tekan .
Skrin [Daftar Kertas Tersuai] dipaparkan.
3
Masukkan nombor pendaftaran, dan tekan .
Jika anda telah memilih nombor yang didaftar, teruskan memilih [Edit], dan tekan .
4
Tekan [x]    masukkan nilai di [x]  .
Masukkan nilai menggunakan  dan .
5
Masukkan nilai di [y] dengan cara yang sama seperti [x].
6
Pilih [<Guna>], dan tekan .
7
Pilih jenis kertas, dan tekan .
Kertas tersuai didaftarkan.
98CR-02Y