Membersihkan Mesin

Untuk memastikan penggunaan mesin yang cekap, bersihkan pelbagai bahagian secara berkala dan jaga kebersihannya.
Jika dokumen asal atau kertas menjadi kotor, atau kualiti cetakannya merosot, bersihkan bahagian yang menyebabkan masalah mengikut gejalanya.
Bahagian untuk Dibersihkan Secara Berkala
Sentiasa membersihkan permukaan atas mesin () dan bahagian bawah kaca platen / penyuap atau penutup kaca platen ().
Membersihkan Permukaan Mesin
Membersihkan Kaca Platen
Bahagian untuk Dibersihkan Apabila Gejala Berlaku
Jika gejala berikut berlaku, bersihkan penyuap () atau betulkan pemasangan dan dram () di dalam mesin.
Dokumen asal menjadi kotor, kertas tersekat, atau kesan kotor pada cetakan.
Membersihkan Penyuap
Kertas menjadi kotor atau kualiti cetakan merosot.
Membersihkan Pemasangan Pembetulan
Membersihkan Dram
98CR-09E