Senarai Bahan Guna Habis

Nama item bahan guna habis mesin dan bilangan helaian yang boleh dicetak ditunjukkan di bawah.
Di samping itu, langkah berjaga-jaga mesti diambil semasa mengendalikan dan menyimpan bahan guna habis. Lihat juga "Arahan Keselamatan Penting." Manual Mesin
Bagi kualiti cetakan optimum, penggunaan Toner, Kartrij dan Alat Ganti Canon tulen adalah disyorkan.
 

Kartrij Toner

Kartrij Toner yang Dibekalkan
Purata bilangan helaian yang boleh dicetak*1 dengan kartrij toner yang dibekalkan ditunjukkan di bawah.
*1 Hasil purata berdasarkan "ISO/IEC 19752" (standard global yang berkaitan dengan "Kaedah untuk menentukan hasil kartrij toner untuk pencetak elektrofotografi monokromatik dan peranti pelbagai fungsi yang mengandungi komponen pencetak" dikeluarkan oleh Organisasi Antarabangsa untuk Pemiawaian (ISO)) semasa mencetak kertas biasa bersaiz A4 dengan tetapan kepadatan cetakan lalai.
700 helai
Kartrij Toner Penggantian
Kartrij toner asli Canon untuk penggantian dan jumlah helaian purata yang boleh dicetak*1 ditunjukkan di bawah.
Bagi kualiti cetakan optimum, penggunaan kartrij toner Canon tulen adalah disyorkan.
*1 Hasil purata berdasarkan "ISO/IEC 19752" (standard global yang berkaitan dengan "Kaedah untuk menentukan hasil kartrij toner untuk pencetak elektrofotografi monokromatik dan peranti pelbagai fungsi yang mengandungi komponen pencetak" dikeluarkan oleh Organisasi Antarabangsa untuk Pemiawaian (ISO)) semasa mencetak kertas biasa bersaiz A4 dengan tetapan kepadatan cetakan lalai.
Canon Cartridge 071
1200 helai
Canon Cartridge 071 H
2500 helai
Simpan kartrij toner seperti yang diterangkan di bawah. Menyimpan kartrij toner di lokasi atau persekitaran yang tidak betul boleh menyebabkan masalah seperti kehilangan data.
Simpan tanpa dibuka sehingga betul-betul sebelum digunakan.
Jangan simpan kartrij toner dengan tegak atau terbalik.
Jangan simpan kartrij toner di lokasi berikut:
Lokasi yang terdedah kepada api terbuka
Lokasi yang terdedah kepada cahaya matahari langsung atau cahaya terang selama lima minit atau lebih
Lokasi yang terdedah kepada udara masin yang berlebihan
Lokasi yang terdedah kepada gas yang menghakis (contohnya, semburan aerosol atau ammonia)
Lokasi yang sangat panas dan/atau lembap
Lokasi yang mengalami perubahan suhu dan kelembapan yang mendadak mungkin menyebabkan pemeluwapan
Lokasi yang sangat berdebu
Lokasi dalam jangkauan kanak-kanak
Lokasi yang berhanmpiran dengan produk yang dipengaruhi oleh kemagnetan (contohnya, cakera liut atau pemacu cakera)
Simpan bahan pembungkusan dengan selamat untuk kegunaan masa depan. Ia akan diperlukan untuk situasi seperti menyimpan mesin dengan kartrij toner dikeluarkan.
Canon berhak untuk meletakkan semula, membentuk semula, menambah, atau membuang bahan pembungkusan tanpa notis.
Simpan kartrij toner dalam keadaan berikut:
Julat suhu simpanan: -20 - 40 °C
Julat kelembapan simpanan: 35% hingga 85% RH (kelembapan relatif, bebas pemeluwapan)*1
 
*1 Walaupun dalam julat kelembapan penyimpanan yang diluluskan, titisan air (pemeluwapan) boleh terbentuk di dalam kartrij toner jika suhu di dalam dan di luar kartrij toner berbeza. Pemeluwapan akan menjejaskan kualiti cetakan.
Berhati-hati dengan kartrij toner yang palsu
Sila ambil perhatian bahawa terdapat kartrij toner Canon yang palsu di pasaran. Penggunaan kartrij toner yang palsu mungkin mengakibatkan kualiti cetakan yang rendah atau prestasi mesin yang tidak baik. Canon tidak bertanggungjawab atas sebarang kepincangan, kemalangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan kartrij toner palsu.
Untuk maklumat lanjut, lihat https://global.canon/ctc/.
Kartrij toner mungkin perlu diganti sebelum mencapai jumlah helaian purata yang dapat dicetak bergantung pada persekitaran pemasangan, saiz kertas yang akan dicetak, dan jenis dokumen asal.
98CR-09W