Memeriksa Bilangan Halaman Yang Dicetak (Periksa Pengira)

Anda boleh memaparkan pengira yang menunjukkan jumlah halaman yang disalin dan dicetak hingga kini mengikut hitam putih.
Bilangan halaman yang dicetak termasuk faks yang diterima dan laporan serta senarai yang dicetak.
Bahagian ini menerangkan cara untuk memeriksa bilangan halaman yang dicetak menggunakan panel operasi.
Anda juga boleh memeriksa maklumat ini menggunakan UI Jarak Jauh daripada komputer. Memeriksa Penggunaan dan Log dengan UI Jarak Jauh

Model Panel Sentuhan

1
Tekan  di panel operasi. Panel pengendalian
2
Tekan [Status Peranti] [Semak Pembilang].
3
Pilih item yang anda ingin periksa.
4
Periksa bilangan halaman yang dicetak.
[101: Jumlah 1]
Memaparkan jumlah bilangan halaman yang disalin dan dicetak.
[201: Salin (Jumlah 1)]
Memaparkan jumlah bilangan halaman yang disalin.

Model LCD 5 Baris

1
Di panel operasi, tekan [Pengawas Status] di skrin [Rumah] .Skrin [Rumah]
Skrin [Pengawas Status] dipaparkan.
2
Tekan [Status Peranti]    [Semak Pembilang]  .
Skrin [Semak Pembilang] dipaparkan.
3
Pilih item yang ingin diperiksa, dan tekan .
4
Periksa bilangan halaman yang dicetak.
[101: Jumlah 1]
Memaparkan jumlah bilangan halaman yang disalin dan dicetak.
[201: Salin (Jumlah 1)]
Memaparkan jumlah bilangan halaman yang disalin.
98CR-07E