[Pelarasan/Penyelenggaraan]

Gunakan tetapan ini untuk menyesuaikan kualiti cetakan atau salin dan semasa membersihkan mesin.

[Laras Kualiti Imej]

[Menu] [Pelarasan/Penyelenggaraan]
Gunakan tetapan ini untuk menyesuaikan kualiti imej atau kedudukan cetakan dan untuk pemprosesan khas mengikut kertas yang digunakan.
[Laras Kualiti Imej]

[Penyelenggaraan]

[Menu] [Pelarasan/Penyelenggaraan]
Lakukan penyelenggaraan untuk membersihkan mesin.
[Penyelenggaraan]
98CR-085