[Tetapan Faks] (Model Panel Sentuhan)

Pilih tetapan untuk menerima dan memajukan faks.
* Nilai teks merah tebal adalah tetapan lalai bagi setiap item.
* [Tetapan Faks] mungkin tidak dipaparkan bergantung pada model, pilihan yang dipasang dan tetapan lain.

[Cetak pada Kedua-Dua Muka]

[Menu] [Tetapan Fungsi] [Terima/Maju] [Tetapan Faks]
Pilih sama ada mahu menggunakan pencetakan 2 sisi untuk Faks yang diterima.
[Tak Aktif]
[Aktif]

[RX ECM]

[Menu] [Tetapan Fungsi] [Terima/Maju] [Tetapan Faks]
ECM (Mod Pembetulan Ralat) ialah fungsi yang melakukan pemeriksaan dan pembetulan untuk memastikan imej yang rosak tidak dihantar apabila ralat berlaku semasa imej dihantar. Di sini, tentukan sama ada mahu menggunakan fungsi ECM untuk penghantaran.
Jika anda menggunakan penghantaran ECM, pemeriksaan ralat akan dilakukan oleh pengirim dan penerima semasa komunikasi, jadi fungsi ECM juga mesti didayakan di pihak pengirim.
Penerimaan ECM mungkin melambatkan komunikasi kerana pemeriksaan dan pembetulan ralat dilakukan semasa komunikasi. Juga, sila ambil perhatian bahawa walaupun penerimaan ECM didayakan, ralat mungkin masih berlaku bergantung pada keadaan talian telefon.
Dayakan penerimaan ECM pada mesin untuk mengurangkan bilangan ralat yang berlaku apabila mesin menghantar data. [TX ECM]
[Tak Aktif]
[Aktif]

[Deringan Masuk]

[Menu] [Tetapan Fungsi] [Terima/Maju] [Tetapan Faks]
Pilih sama ada mahu mesin mengeluarkan bunyi nada dering masuk jika faks diterima semasa mod faks RX ditetapkan kepada [Auto] atau [Faks/Tel (Penukaran Auto)].
Jika anda memilih [Aktif] dalam tetapan ini, anda juga boleh menentukan berapa kali nada dering masuk akan berbunyi.
* Memilih [Tak Aktif] akan menyebabkan mod tidur tidak dapat digunakan.
[Tak Aktif]
 
[Aktif]
[Bilangan Deringan]*1
1 hingga 2 hingga 99 (kali)
*1 Bergantung pada negara atau rantau anda, tetapan mungkin tidak dipaparkan, atau kandungan atau tetapan lalainya mungkin berbeza.

[RX Kawalan Jauh]

[Menu] [Tetapan Fungsi] [Terima/Maju] [Tetapan Faks]
Tentukan sama ada telefon yang disambungkan kepada mesin boleh digunakan untuk menerima faks (RX Kawalan Jauh). Menerima Faks melalui Telefon (RX Jarak Jauh)
Jika anda memilih [Aktif] dalam tetapan ini, anda juga boleh menentukan nombor yang digunakan untuk telefon luaran. (ID RX Kawalan Jauh).
[Tak Aktif]
 
[Aktif]
[ID RX Kawalan Jauh]
00 hingga 25 hingga 99

[Tukar ke RX Auto]

[Menu] [Tetapan Fungsi] [Terima/Maju] [Tetapan Faks]
Pilih sama ada mahu mesin bertukar kepada mod terima automatik (Auto RX) selepas tempoh masa yang ditetapkan jika anda tidak mengangkat gagang untuk faks yang masuk, apabila mod terima faks ditetapkan kepada [Manual].
Jika anda memilih [Aktif] dalam tetapan ini, anda juga boleh menentukan berapa lama (dalam saat) nada dering masuk akan berbunyi sebelum mesin bertukar ke Auto RX.
[Tak Aktif]
 
[Aktif]
[MasaDringnShnggaRXAuto]
1 hingga 15 hingga 99 (saat)

[Kelajuan Permulaan RX]

[Menu] [Tetapan Fungsi] [Terima/Maju] [Tetapan Faks]
Ia mungkin mengambil sedikit masa untuk penerimaan bermula disebabkan oleh faktor-faktor seperti sambungan talian telefon yang lemah. Jika ini berlaku, laraskan kelajuan awal komunikasi ke tahap yang lebih rendah.
[33600 bps]
[14400 bps]
[9600 bps]
[7200 bps]
[4800 bps]
[2400 bps]

[Kurangkan Saiz RX]

[Menu] [Tetapan Fungsi] [Terima/Maju] [Tetapan Faks]
Pilih sama ada mahu mengecilkan imej semasa mencetak atau menyimpan faks yang diterima.
Tetapkan nisbah pengurangan kepada [Auto] dalam tetapan ini untuk mengecilkan imej supaya sesuai dengan saiz kertas.
Apabila menentukan nisbah pengurangan, tetapkan nilai antara [97%] dan [75%].
Untuk mengekalkan nisbah bidang untuk imej yang dikecilkan, tetapkan arah pengurangan kepada [Menegak/Mendatar]. Untuk mengecilkan imej dalam arah menegak sahaja, pilih [Menegak Sahaja].
[Tak Aktif]
 
[Aktif]
[Nisbah Pengurangan]
[Auto]
[97%]
[95%]
[90%]
[75%]
[Arah Pengurangan]
[Menegak/Mendatar]
[Menegak Sahaja]

[Tetapan Pemajuan]

[Menu] [Tetapan Fungsi] [Terima/Maju] [Tetapan Faks]
Tentukan tetapan untuk memajukan faks. Memajukan dan Menyandarkan Faks yang Diterima secara Auto
[Dayakan Tetapan Pemajuan]
[Menu] [Tetapan Fungsi] [Terima/Maju] [Tetapan Faks] [Tetapan Pemajuan]
Pilih sama ada mahu kandungan faks yang diterima dimajukan secara automatik atau disimpan di destinasi pratetap.
Jika anda memilih [Aktif] dalam tetapan ini, pilih juga destinasi pemajuan atau simpan dan, jika perlu, nama fail.
[Tak Aktif]
 
[Aktif]
[Destinasi Pemajuan:]
[Nama Fail:]
[Cetak Imej]
[Menu] [Tetapan Fungsi] [Terima/Maju] [Tetapan Faks] [Tetapan Pemajuan]
Pilih sama ada mahu mencetak faks yang dimajukan.
Anda juga boleh memilih untuk hanya mencetak faks yang tidak boleh dimajukan.
[Tak Aktif]
[Aktif]
[Hanya Apabila Ralat Berlaku]
[Simpan Imej dalam Ingatan]
[Menu] [Tetapan Fungsi] [Terima/Maju] [Tetapan Faks] [Tetapan Pemajuan]
Pilih sama ada mahu menyimpan faks yang tidak boleh dimajukan akibat ralat dalam memori mesin.
[Tak Aktif]
[Hanya Apabila Ralat Berlaku]
98CR-091