[Pengurusan Data]

Urus atau mulakan data dan tetapan pada mesin.
* Nilai teks merah tebal adalah tetapan lalai bagi setiap item.

[Dayakan Program Tinjauan Lanjutan Produk]

[Menu] [Tetapan Pengurusan] [Pengurusan Data]
Pilih sama ada mahu menggunakan Program Tinjauan Lanjutan Produk (sebuah program untuk meninjau penggunaan mesin).
Program Tinjauan Lanjutan Produk dipasang pada masa yang sama dengan pemacu. Ia secara automatik menghantar kemas kini bulanan mengenai maklumat berkaitan penggunaan peranti kepada Canon selama 10 tahun. Program ini tidak menghantar maklumat peribadi atau sebarang maklumat selain daripada yang ditunjukkan di atas.
[Tak Aktif]
[Aktif]

[Mengasal Kunci dan Sijil]

[Menu] [Tetapan Pengurusan] [Pengurusan Data]
Mulakan tetapan kunci dan sijil serta tetapan sijil CA, dan padam semua kunci dan sijil selain daripada yang telah dipasang lebih awal. Memulakan Tetapan dan Data Khusus

[Mengasal Buku Alamat] (Model Panel Sentuhan)

[Menu] [Tetapan Pengurusan] [Pengurusan Data]
Padamkan destinasi yang didaftarkan dalam Buku Alamat. Memulakan Tetapan dan Data Khusus

[Mengasal Menu]

[Menu] [Tetapan Pengurusan] [Pengurusan Data]
Mulakan tetapan [Menu] pada skrin [Rumah]. Pilih skrin untuk dimulakan. Memulakan Tetapan dan Data Khusus
[Keutamaan]
[Pelarasan/Penyelenggaraan]
[Tetapan Fungsi]
[Tetapkan Destinasi] (Model Panel Sentuhan)
[Tetapan Pengurusan]
[Mengasal Semua]
98CR-098