[Pengurusan Pengguna]

Daftar dan uruskan maklumat pentadbir mesin.
* Nilai dalam teks merah tebal ialah tetapan lalai untuk setiap item.

[Tetapan Maklumat Pengurus Sistem]

[Menu] [Tetapan Pengurusan] [Pengurusan Pengguna]
Pilih ID Pengurus Sistem dan PIN Pengurus Sistem untuk membuat akaun pentadbir yang khusus.
Jika perlu, anda juga boleh menentukan nama pentadbir.
Gunakan UI Jauh daripada komputer untuk menentukan maklumat pentadbir yang lain, seperti alamat e-mel. Menetapkan ID Jabatan dan PIN untuk Pentadbir
* Secara lalai, ID Pengurus Sistem dan PIN Pengurus Sistem tidak ditetapkan.ID dan PIN Pengurus Sistem
[ID dan PIN Pengurus Sistem]
[ID Pengurus Sistem]
[PIN Pengurus Sistem]
 
[Nama Pengurus Sistem]
98CR-094