[Tetapan Pemasa/Tenaga]

Tetapkan tarikh dan masa serta buat tetapan Penjimat Tenaga.
* Nilai teks merah tebal adalah tetapan lalai bagi setiap item.

[Tetapan Tarikh/Masa Semasa]

[Menu] [Keutamaan] [Tetapan Pemasa/Tenaga]
Tetapkan tarikh dan masa untuk mesin. Tarikh dan masa yang ditetapkan di sini digunakan sebagai rujukan untuk fungsi yang menggunakan maklumat tarikh dan masa. Menetapkan Tarikh dan Masa
Sebelum mengkonfigurasi tetapan ini, pastikan zon masa yang dipilih adalah betul. [Tetapan Tarikh/Masa]
* Tarikh dan masa semasa tidak boleh ditukar kepada satu jam setelah Waktu Jimat Siang ditetapkan.

[Tetapan Tarikh/Masa]

[Menu] [Keutamaan] [Tetapan Pemasa/Tenaga]
Tetapkan zon masa (UTC*1) dan Waktu Jimat Siang mengikut wilayah tempat mesin digunakan.
*1 UTC (Waktu Sejagat Diselaras) merupakan waktu sejagat yang diselaraskan yang standard untuk semua bahagian dunia. Komunikasi berasaskan Internet adalah bergantung pada sama ada UTC yang ditetapkan adalah betul.
* Bergantung pada negara atau rantau anda, tetapan [Tetapan Tarikh/Masa] mungkin tidak dipaparkan, atau kandungan atau tetapan lalainya mungkin berbeza.
* Apabila anda menukar zon masa, tetapan masa yang terkini akan ditukar secara automatik. [Tetapan Tarikh/Masa Semasa].
Jika waktu jimat siang didayakan, tentukan tarikh mula dan tarikh akhir waktu jimat siang akan digunakan.
[Zon Masa]
[(UTC-12:00) Garis Tarikh Antarabangsa Barat] kepada [(UTC) Waktu Sejagat Diselaras] kepada [(UTC+14:00) Pulau Kiritimati]
 
[Tetapan Waktu Jimat Siang]
[Tak Aktif]
[Aktif]
[Mula]: Bulan, Minggu, Hari
[Tamat]: Bulan, Minggu, Hari

[Format Tarikh]

[Menu] [Keutamaan] [Tetapan Pemasa/Tenaga]
Tetapkan urutan paparan tahun, bulan dan hari.
* Bergantung pada negara atau rantau anda, tetapan [Format Tarikh] mungkin tidak tersedia, atau kandungan atau tetapan lalainya mungkin berbeza.
[YYYY MM/DD]
[MM/DD/YYYY]
[DD/MM YYYY]

[Format Masa]

[Menu] [Keutamaan] [Tetapan Pemasa/Tenaga]
Tetapkan 12 Jam atau 24 Jam sebagai format untuk masa yang dipaparkan.
[12 Jam (AM/PM)]
[24 Jam]

[Masa Set Semula Auto]

[Menu] [Keutamaan] [Tetapan Pemasa/Tenaga]
Jika panel operasi tidak digunakan untuk tempoh yang ditetapkan, satu fungsi yang dipanggil "Masa Set Semula Auto" akan memulihkan tetapan lalai secara automatik. Tetapan ini menentukan sama ada Tetap semula Auto akan digunakan.
Jika anda mendayakan Tetap semula Auto, anda boleh menetapkan bila Tetap semula Auto akan dimulakan.
* Anda juga boleh menukar skrin yang dipaparkan selepas Tetap semula Auto. [Fungsi Selepas Set Semula Auto]
0 (Mati)
1 hingga 2 hingga 9 (minit)
Situasi Di Mana Tetap semula Auto Tidak Berfungsi
Apabila lampu Ralat pada pengendalian berkelip Panel pengendalian
Apabila skrin [Menu] atau mesej ralat*1 dipaparkan pada panel pengendalian
Apabila pemprosesan sesuatu (seperti mencetak atau menghantar dan menerima faks) sedang dijalankan
*1 Tetap semula Auto dilakukan untuk sesetengah mesej.

[Fungsi Selepas Set Semula Auto]

[Menu] [Keutamaan] [Tetapan Pemasa/Tenaga]
Pilih skrin yang akan dipaparkan selepas Tetap semula Auto.
Untuk melihat skrin yang dipilih, pilih skrin di [Fungsi Lalai]. Pilih skrin yang dipaparkan di [Skrin Lalai selepas Permulaan/Pemulihan]. [Skrin Lalai selepas Permulaan/Pemulihan]
Untuk memaparkan skrin bagi fungsi yang digunakan sebelum Tetap semula Auto, pilih skrin di [Fungsi Terpilih].
[Fungsi Lalai]
[Fungsi Terpilih]

[Masa Tidur Auto]

[Menu] [Keutamaan] [Tetapan Pemasa/Tenaga]
Tetapkan tempoh masa untuk mesin masuk ke mod tidur secara automatik. Mengurangkan Penggunaan Kuasa (Mod Tidur)
* Penggunaan tetapan lalai disyorkan untuk mencapai penjimatan kuasa yang paling berkesan.
hingga 60 (minit)
98CR-07X