Menyambung ke LAN Wayarles dengan Menggunakan Butang Penghala (Mod Bebutang Tekan)

Jika penghala LAN wayarles anda menyokong mod bebutang tekan WPS, anda boleh membuat sambungan dengan mudah hanya dengan menggunakan panel operasi mesin dan butang pada penghala LAN wayarles.
Kelayakan pentadbir diperlukan untuk menyambung ke LAN wayarles.

Model Panel Sentuhan

1
Di panel operasi, tekan [Tetapan LAN Wayarles] di skrin [Rumah]. Skrin [Rumah]
Skrin [Pilih Rangkaian] dipaparkan.
Jika skrin log masuk dipaparkan, masukkan ID dan PIN Pengurus Sistem, dan kemudian tekan [Log Masuk]. ID dan PIN Pengurus Sistem
Jika mesej [Dayakan LAN wayarles?] muncul, tekan [Ya].
Jika mesej [Tidak boleh mencari titik capaian.] muncul, tekan [Tutup].
2
Tekan [Sambungan Lain].
3
Tekan [Mod Tekan Butang WPS].
Mesin mula mencari titik akses.
4
Selepas carian titik capaian bermula, tekan butang pada penghala LAN wayarles dalam masa 2 minit.
[Disambungkan.] dipaparkan pada panel operasi.
Apabila mesin disambungkan ke LAN wayarles, [] muncul pada skrin [Rumah].
Tekan butang tersebut dalam masa dua minit. (Bergantung pada penghala LAN wayarles, anda mungkin perlu tekan dan tahan butang tersebut.)
* Untuk maklumat lanjut mengenai cara mengoperasikan butang tersebut, lihat manual penghala LAN wayarles anda.
5
Tunggu beberapa minit.
Secara lalai, alamat IP ditetapkan secara automatik.
Untuk menggunakan alamat IP yang khusus, tetapkan ini secara manual.
Menetapkan Alamat IPv4
Menetapkan Alamat IPv6
Jika Mesej Ralat Muncul Semasa Operasi dan Sambungan Tidak Dapat Dilakukan
Tekan [Tutup], dan ulangi prosedur ini bermula daripada Langkah 2.

Model LCD 5 Baris

1
Di panel operasi, pilih [Tetapan LAN Wayarles] di skrin [Rumah] dan tekan . Skrin [Rumah]
Skrin [Pilih Rangkaian] dipaparkan.
Jika skrin log masuk muncul, masukkan ID dan PIN Pengurus Sistem, dan kemudian tekan [<Log Masuk>]  . ID dan PIN Pengurus Sistem
Jika mesej [Dayakan LAN wayarles?] muncul, pilih [Ya] dan tekan .
Jika mesej [Tidak boleh mencari titik capaian.] muncul, tekan .
2
Pilih [Sambungan Lain] dan tekan .
3
Pilih [Mod Tekan Butang WPS] dan tekan .
Mesin mula mencari titik akses.
4
Selepas carian titik capaian bermula, tekan butang pada penghala LAN wayarles dalam masa 2 minit.
Tekan butang tersebut dalam masa dua minit. (Bergantung pada penghala LAN wayarles, anda mungkin perlu tekan dan tahan butang tersebut.)
* Untuk maklumat lanjut mengenai cara mengoperasikan butang tersebut, lihat manual penghala LAN wayarles anda.
5
Apabila [Disambungkan.] muncul di panel operasi, tekan .
Apabila mesin disambungkan ke LAN wayarles, [] muncul pada skrin [Rumah].
6
Tunggu beberapa minit.
Secara lalai, alamat IP ditetapkan secara automatik.
Untuk menggunakan alamat IP yang khusus, tetapkan ini secara manual.
Menetapkan Alamat IPv4
Menetapkan Alamat IPv6
Jika Mesej Ralat Muncul Semasa Operasi dan Sambungan Tidak Dapat Dilakukan
Tekan , dan ulangi prosedur ini bermula daripada Langkah 2.
98CR-019