Sådan betjener du betjeningspanelet

Brug tasterne på betjeningspanelet til at indstille de forskellige funktioner og kontrollere indstillingerne.

Rulning på skærmen

Når rullepanelet vises på skærmen, angiver det, at der er elementer eller oplysninger, der ikke kan vises fuldstændigt på skærmen. Brug  eller for at rulle på skærmen i den retning, du trykker. Det aktuelt valgte element inverteres.

Navigation til næste eller forrige skærm

For at gå til næste skærm skal du trykke på  eller . For at vende tilbage til forrige skærm skal du trykke på eller .

Bekræftelse af et valgt element

For at bekræfte et valgt element skal du trykke på .

Brug af skydefunktionen til at indstille værdier

For at justere værdien skal du trykke på  eller .
975X-023