Tænd for maskinen

For at tænde maskinen skal du trykke på afbryderen foran.
1
Sørg for, at strømstikket er sat i en stikkontakt.
2
Tryk på afbryderen.
Startskærmen vises på betjeningspanelet.
975X-01S