Tænd og sluk for maskinen

Brug afbryderen til manuelt at tænde og slukke for maskinen.
Du kan bruge denne funktion til automatisk at slukke for maskinen, hvis der ikke udføres nogen handlinger efter et vist stykke tid.
975X-01R