Indstilling af papirstørrelse og -type for papirskuffen

Papirstørrelsen og -typen er som standard indstillet til A4 og Almindeligt 2. Hvis papir i en anden størrelse eller type ilægges, skal du ændre papirindstillingerne.
Dette afsnit beskriver, hvordan du konfigurerer indstillinger ved hjælp af betjeningspanelet.
Du kan også konfigurere indstillingerne ved hjælp af Fjern-UI fra en computer. Administration af maskinen fra en computer (Fjern-UI)
1
På betjeningspanelet skal du vælge [Menu] på skærmen [Hjem] og trykke på . Skærmen [Hjem]
2
Tryk på [Papirindstillinger]    [Skuffe 1]  .
3
Vælg størrelsen for det papir, der er lagt i papirskuffen, og tryk på .
Du kan rulle ned på skærmen for at få vist papirstørrelser (som f.eks. konvolutter), der ikke vises på skærmen.
Hvis du ofte har brug for at ændre det papir, der skal ilægges, skal du indstille det til [Frit format]; dette vil reducere antallet af nødvendige trin for at ændre indstillingen hver gang. Du kan også få vist en fejlmeddelelse, hvis indstillingen i printerdriveren er væsentligt forskellig fra størrelsen af det ilagte papir. [Handling ved uover. ved frit papirformat]
Hvis papir i A5-størrelse er ilagt
Hvis der er ilagt papir i liggende papirretning, skal du vælge [A5]. Hvis der er ilagt papir i stående papirretning, skal du trykke på [A5R].
 
Liggende papirretning (A5)
 
Stående papirretning (A5R)
 
 
Hvis der er ilagt papir i en størrelse, der ikke er standard (brugerdefineret størrelse)
1
Tryk på [Brugerdefineret].
2
Tryk på [X]    indtast værdien i [X]  .
3
Indtast værdien i [Y] på samme måde som for [X].
4
Vælg [<Anvend>] og tryk på .
Hvis en indstillet papirstørrelse ikke vises
Tryk på [<Andre formater>], tryk derefter på , og vælg så papirstørrelsen fra den viste liste.
4
Vælg typen af det papir, der er lagt i papirskuffen, og tryk på .
Hvis du ofte har brug for at ændre det papir, der skal ilægges, skal du indstille det til [Frit]; dette vil reducere antallet af nødvendige trin for at ændre indstillingen hver gang. Bemærk dog, at denne indstilling lader maskinen udskrive, selvom der er uoverensstemmelse mellem papirtypeindstillingen i printerdriveren og den papirtype, der rent faktisk er lagt i maskinen.
Hvis papirtypeindstillingen i printerdriveren er sat til [Auto], fungerer maskinen på samme måde, som når papirtypen er [Almindeligt 1].
Papirstørrelsen og -typen er indstillet.
Du kan ændre den papirstørrelse, der vises på skærmen i trin 3. Skjule ubrugte papirstørrelser
975X-02C