Ilægning af papir

For at sikre udskrivningskvaliteten skal du bekræfte det brugbare papir og hvordan du vil håndtere og opbevare papir, og forberede det relevante papir til brug med maskinen. Brugbart papir/Forholdsregler ved håndtering af papir
Læg det forberedte papir i maskinen, og konfigurér derefter indstillingerne for papirstørrelse og -type.
Ilægning af papir i maskinen
Læg papiret i papirskuffen. Hvis du bruger konvolutter eller papir med logoer, skal du være forsigtig med retningen af det ilagte papir og hvilken side, der vender opad.
Ilægning af papir i papirskuffen
Forberedelser og retning af ilagte konvolutter
Retningen for ilagt papir med et logo
Papirindstillinger
For at sikre kvalitetsudskrivning og forhindre papirstop skal papirstørrelsen og -typen være indstillet korrekt i overensstemmelse med det ilagte papir.
Angivelse af papirstørrelsen og -typen
975X-026