Kontrol af brug og logfiler med Fjern-UI

Fra Statusmonitor/annuller i Fjern-UI kan du kontrollere status og logfiler for en funktion, betjeningsstatus for maskinen og fejloplysninger.
1
Log på Fjern-UI. Start af Fjern-UI
2
På portalsiden for Fjern-UI skal du klikke på [Statusmonitor/annuller]. Portalside for Fjern-UI
3
Vælg et element for at få vist status eller logfilen.
[Print]
[Jobstatus]
Viser status (Udskriver eller Venter) for udskrevne data fra en computer.
Hvis du er logget på i administratortilstand, viser dette udskrivningsstatus for alle job.
Hvis du indtastede dit brugernavn i [Brugernavn], da du loggede på med generel brugertilstand, er det kun status for udskriftsjob for den pågældende bruger, der er synlig.
Klik på [Jobnummer] for standsede udskrivninger for at få vist oplysninger for udskrifter og se brugernavn og antal udskrevne papirark.
Klik på [Annuller] i [Jobhandling] for at slette udskriftsdata for job, der udskriver eller venter.
[Joblog]
Viser udskriftsjobloggen fra en computer.
[Fejlinformation]
Viser oplysninger om fejl, der opstår i maskinen.
* Du kan få vist de samme oplysninger ved at klikke på det link, der bliver vist i [Fejlinformation] på portalsiden.
[Forbrugsstoffer]
Viser papirformatet og -type for hver papirkilde og navnet på tonerpatronen.
* Du kan få vist de samme oplysninger ved at klikke på [Kontrollér detaljer om forbrugsstoffer] på portalsiden.
[Enhedsfunktioner]
Viser specifikationerne for maskinen og status for valgfrit udstyr.
[Enhedsinformation]
Viser oplysninger for maskinen, som f.eks. produktnavnet og serienummeret, samt firmwareversionen og systemadministratoroplysningerne.
[Enhedsnavn] og [Placering] viser oplysninger angivet i [Indstillinger/registrering] [Enhedsstyring] [Informationer om enhedsindstillinger].
[Information om systemadministrator] viser oplysninger angivet i [Indstillinger/registrering] [Brugerstyring] [Information om systemadministrator].
[Kontrollér tæller]
Viser det samlede antal sider udskrevet til dato. Kontrollering af antallet af udskrevne sider (Kontrol af tæller)
[Lograpport for patron]
Viser en forbrugsoversigt for tonerpatronen.
[Eco-oplysninger]
Viser det gennemsnitlige antal papirark, der udskrives, og det gennemsnitlige strømforbrug pr. måned.
4
Log ud fra Fjern-UI efter at have set brugen.
975X-04J