Tilslutning af mobilenhed direkte til maskinen (direkte forbindelse)

Tilslut en mobilenhed direkte til maskinen via Wi-Fi. Du kan tilslutte den direkte til maskinen uden at bruge trådløs LAN-router. Du skal manuelt tilslutte mobilenheden, hver gang du bruger maskinen.
For at tilslutte en mobilenhed direkte skal du bruge betjeningspanelet til at sætte maskinen i ventetilstand og derefter søge efter maskinen fra den mobile enhed. Indtast derefter netværksnøglen for at forbinde den mobile enhed til maskinen.
Som standard kan kun én mobilenhed tilsluttes direkte til maskinen ad gangen. Indstilling af et fast SSID og netværksnøgle giver dig mulighed for at tilslutte op til fem mobilenheder på samme tid.
Påkrævede forberedelser
Foretag forberedelser på maskinen, som f.eks. aktivering af funktionen Direkte forbindelse. Forberedelse til direkte forbindelse
1
På betjeningspanelet skal du vælge [Menu] på skærmen [Hjem] og trykke på [Mobilportal]  . Skærmen [Hjem]
Skærmen [Mobilportal] vises.
2
Vælg [<Opret forbindelse>] og tryk på .
Maskinen går i ventetilstand for direkte forbindelse.
Du skal tilslutte mobilenheden direkte inden for 5 minutter, efter du har trykket på [<Opret forbindelse>].
Du kan springe dette trin over, hvis [Forbind fra enhed, du vil forbinde.] vises. Tryk på , og fortsæt til trin 3.
Hvis [Maks. antal trådløse enheder m. DC er nået.] vises, kan du ikke tilslutte en ny mobilenhed, før en tilsluttet mobilenhed afbrydes. For at afbryde forbindelsen til en tilsluttet mobilenhed skal du trykke på   [<Afbryd>]  .
* Som standard kan der kun tilsluttes én mobilenhed direkte til maskinen ad gangen.
3
Tilslut mobilenheden direkte.
1
Kontroller maskinens SSID og netværksnøgle, der vises på betjeningspanelets skærm.
2
I Wi-Fi-indstillingerne for mobilenheden skal du vælge maskinens SSID og indtaste netværksnøglen.
Skærmen [Mobilportal] vises igen.
Som standard kan der kun tilsluttes én mobilenhed direkte til maskinen ad gangen. [Maks. antal trådløse enheder m. DC er nået.] vises på skærmen.
For detaljer om, hvordan du konfigurerer Wi-Fi-indstillingerne, henvises til manualen for mobilenheden.
4
Hvis du har afsluttet dine handlinger på mobilenheden, skal du trykke på [<Afbryd>]  .
Den direkte forbindelse afsluttes.
Hvis der er tilsluttet flere mobilenheder, afbrydes alle enheder.
Afhængigt af mobilenheden kan du muligvis ikke oprette forbindelse til internettet ved hjælp af direkte forbindelse.
Den strømbesparende effekt af dvaletilstanden reduceres, når du bruger direkte forbindelse.
Den mobile enheds IP-adresse indstilles automatisk. Hvis du indstiller IP-adressen manuelt, udføres kommunikation via direkte forbindelse muligvis ikke korrekt.
Kontrol af en mobilenhed, der er tilsluttet maskinen
Ved brug af direkte forbindelse skal du trykke på [Forbindelsesoplysninger] for at få vist oplysningerne om den mobilenhed, der er tilsluttet maskinen med direkte forbindelse.
Hvis direkte forbindelse afbrydes automatisk
Den direkte forbindelse afbrydes automatisk i følgende situationer:
Hvis der er indstillet afslutning af den direkte forbindelse
Hvis der ikke sendes eller modtages data mellem mobilenheden og maskinen i et stykke tid
Når du bruger maskinen via en trådløs LAN-forbindelse, og forbindelsen afbrydes
975X-039