Forberedelse til direkte forbindelse

Aktiver funktionen Direkte forbindelse på maskinen. Hvis maskinen ikke er tilsluttet et netværk, skal du kontrollere indstillingerne for typen af netværksforbindelse.

Aktivering af funktionen Direkte forbindelse

Dette afsnit beskriver, hvordan du konfigurerer indstillingerne ved hjælp af Fjern-UI fra en computer.
På betjeningspanelet skal du vælge [Menu] på skærmen [Hjem] og derefter vælge [Præferencer] for at konfigurere indstillingerne. [Indstillinger for Direkte forbindelse]
Det er nødvendigt med administratorrettigheder. Maskinen skal genstartes for at anvende indstillingerne.
1
Log ind på Fjern-UI i systemadministratortilstand.Start af Fjern-UI
2
På portalsiden for Fjern-UI skal du klikke på [Indstillinger/registrering]. Portalside for Fjern-UI
3
Klik på [Netværksindstillinger] [Indstillinger for Direkte forbindelse] [Rediger].
Skærmen [Rediger indstillinger for Direkte forbindelse] vises.
4
Vælg afkrydsningsfeltet [Brug Direkte forbindelse].
5
Konfigurer funktionen Direkte forbindelse efter behov.
Hvis du tilslutter flere mobile enheder på samme tid, skal du angive SSID og netværksnøgle.
For at lukke forbindelsen automatisk
Vælg afkrydsningsfeltet [Luk Direkte forbindelse-session] og indtast tidsperioden for den direkte forbindelse, indtil den lukkes. Hvis der er tilsluttet flere mobile enheder, vil de blive afbrudt, når tidsperioden siden den sidst oprettede forbindelse er gået.
For at ændre IP-adressen for forbindelsen
I [IP-adresse til direkte forbindelse] skal du indtaste en IP-adresse.
For at angive SSID og netværksnøgle (ved tilslutning af flere mobile enheder samtidigt)
Som standard tildeles maskinens SSID og netværksnøgle automatisk en tilfældig tegnstreng, hver gang der etableres direkte forbindelse.
For at specificere SSID og netværksnøgle manuelt skal du i [Indstillinger for adgangspunkttilstand] vælge afkrydsningsfeltet [Angiv SSID, der skal bruges] eller [Angiv netværksnøgle, der skal bruges] og indtaste SSID eller netværksnøgle ved hjælp af alfanumeriske enkeltbyte-tegn.
Sådan tillader du, at mobilenheder altid kan oprette forbindelse til maskinen
Som standard skal du bruge betjeningspanelet til at sætte maskinen i ventetilstand, når du vil oprette en direkte forbindelse.
For at tillade, at mobilenheder altid kan oprette forbindelse til maskinen, skal du i [Indstillinger for adgangspunkttilstand], angive SSID og netværksnøgle og derefter vælge afkrydsningsfeltet [Hold altid aktivereret, hvis SSID/netværksnøgle er angivet] i [Hold forbindelse aktiveret].
6
Klik på [OK].
7
Genstart maskinen. Genstart af maskinen
Indstillingerne anvendes nu.

Kontrol af maskinens type af netværksforbindelse

Hvis maskinen ikke er forbundet til et netværk (kablet eller trådløst LAN), skal du kontrollere, at netværksforbindelsestypen er indstillet til kablet LAN.
Hvis maskinen er tilsluttet et netværk, behøver du ikke kontrollere dette.
1
På betjeningspanelet skal du trykke på [Statusmonitor] på skærmen [Hjem]  . Skærmen [Hjem]
Skærmen [Statusmonitor] vises.
2
Tryk på [Netværksinformation]    [Netværksforbindelsesmetode]  .
Skærmen [Netværksforb. Metode] vises.
3
Kontroller, at [Kablet LAN] er vist.
Hvis forbindelsestypen er indstillet til kablet LAN, kan du oprette en direkte forbindelse, også selvom maskinen ikke er forbundet til et netværk.
Hvis [Trådløst LAN] er vist i [Netværksforb. Metode]
Hvis maskinen ikke er tilsluttet et trådløst LAN, kan der ikke oprettes en direkte forbindelse. Tilslut maskinen til et trådløst LAN eller skift forbindelsestype til kablet LAN.
Tilslutning til trådløst LAN
Valg af kabelbaseret eller trådløst LAN
975X-035