Registrering i computeren af papir, der ikke har standardstørrelse (brugerdefineret format)

Brugerdefineret papir er papir i ikke-standardstørrelse med sidelængder, der frit kan defineres.
Hvis dokumentet eller papiret, der skal udskrives, ikke er standardstørrelse, skal du registrere størrelsen i printerdriveren på forhånd.

Ved brug af Windows

1
Klik på [] (Start) [] (Settings)  [Enheder] [Printere og scannere].
Skærmen [Printere og scannere] vises.
2
Klik på printerdriveren for maskinen [Manage] [Udskriftsindstillinger].
Skærmen [Udskriftsindstillinger] for printerdriveren vises.
3
På fanen [Sideopsætning] skal du klikke på [Brugerdefineret papirstørrelse].
4
Indtast det brugerdefinerede papirnavn og papirstørrelsen, og klik [Registrer].
5
Klik på [OK] [OK].
Papiret med brugerdefineret størrelse er registreret.

Ved brug af macOS

1
På din computer skal du åbne det dokument, du vil udskrive.
2
Fra menuen i applikationen, der bruges til at åbne dokumentet, skal du klikke på [Udskriv].
Dialogboksen for udskrivning vises.
3
I [Printer] skal du vælge maskinens printerdriver.
4
I [Papirstørrelse] under printerindstillingerne skal du vælge [Administrer specielle størrelser].
Hvis printerindstillingerne ikke vises, skal du klikke på [Vis oplysninger] i dialogboksen for udskrivningen.
5
Klik på [+] nederst til venstre, dobbeltklik på [Uden navn], og indtast navnet på det brugerdefinerede papir.
6
Indtast papirstørrelsen og klik på [OK].
Papiret med brugerdefineret størrelse er registreret.
975X-02Y