Begrænsning af brug af Fjern-UI

Selvom Fjern-UI er bekvemt til betjening af maskinen fra en computer, udgør det også en risiko for tredjeparts adgang til maskinen.
Du kan konfigurere en indstilling, der kræver, at brugere indtaster en PIN-kode (PIN-kode for adgang til Fjern-UI), når de bruger Fjern-UI, til at forhindre en tredjeparts uautoriserede adgang.
Hvis du ikke bruger Fjern-UI, anbefales det, at du deaktiverer funktionen.

Indstilling af PIN-koden til brug af Fjern-UI

Du kan begrænse brugen af Fjern-UI til kun de brugere, der kender adgangskoden til Fjern-UI.
Dette afsnit beskriver, hvordan du konfigurerer indstillingerne ved hjælp af betjeningspanelet.
Du kan også konfigurere indstillingerne ved hjælp af Fjern-UI fra en computer, efter at den adgangsgivende PIN-kode for Fjern-UI er blevet indstillet på maskinen. Administration af maskinen fra en computer (Fjern-UI)
Det er nødvendigt med administratorrettigheder.
1
På betjeningspanelet skal du vælge [Menu] på skærmen [Hjem] og trykke på . Skærmen [Hjem]
2
Tryk på [Styringsindstillinger]    [Fjern-UI-Indstillinger/Opdatér Firmware]    [Indstillinger for Fjern-UI]    [Sik.indstilling. for adgang til Fjern-UI]  .
Skærmen [Sik.indst. adg. Fj.UI] vises.
Hvis login-skærmen vises, skal du indtaste systemadministratorens id og PIN-kode og derefter trykke på [<Log ind>]  Systemadministrator-id og PIN-kode
3
Indstil [Sik.indstilling. for adgang til Fjern-UI] til [Til], indtast PIN-koden for adgang til Fjern-UI og tryk på .
4
Indtast samme nummer og tryk på .
Indstillingerne anvendes nu.
Når [Styringsindstillinger] for indstillingsmenuen er initialiseret
Brug indstillingsmenuen på betjeningspanelet til at nulstille PIN-koden for adgang til Fjern-UI. [Sik.indstilling. for adgang til Fjern-UI]

Deaktivering af Fjern-UI

Du kan deaktivere Fjern-UI for at reducere risikoen for uautoriseret adgang til maskinen via netværket.
Brug betjeningspanelet til at konfigurere indstillingerne. Du kan ikke konfigurere indstillingerne ved hjælp af Fjern-UI fra en computer.
Det er nødvendigt med administratorrettigheder. Maskinen skal genstartes for at anvende indstillingerne.
1
På betjeningspanelet skal du vælge [Menu] på skærmen [Hjem] og trykke på . Skærmen [Hjem]
2
Tryk på [Styringsindstillinger]    [Fjern-UI-Indstillinger/Opdatér Firmware]    [Indstillinger for Fjern-UI]  .
Skærmen [Indstil. for Fjern-UI] vises.
Hvis login-skærmen vises, skal du indtaste systemadministratorens id og PIN-kode og derefter trykke på [<Log ind>]  . Systemadministrator-id og PIN-kode
3
Tryk på [Brug Fjern-UI]    [Fra]  .
4
Genstart maskinen. Genstart af maskinen
Indstillingerne anvendes nu.
975X-045