[Almindelig]

Angiv indstillingerne for funktionshandlinger, som f.eks. papirkilde og udskrivning.

[Papirfødeindst.]

[Menu] [Funktionsindstillinger] [Almindelig]
Angiv indstillingerne for papirkilden.
[Papirfødeindst.]

[Printindstillinger]

[Menu] [Funktionsindstillinger] [Almindelig]
Angiv indstillingerne for udskrivning.
[Printindstillinger]
975X-05E