[Ekstern Brugerflade]

Angiv indstillingerne for USB-forbindelser.
* Værdier i fed rød tekst er standardindstillinger for hvert enkelt element.

[USB-Indstillinger]

[Menu] [Præferencer] [Ekstern Brugerflade]
Angiv, om USB-porten skal bruges til tilslutning til en computer. Forhindring af forbindelse til computer via USB-port
[Brug som USB-enhed]
[Fra]
[Til]
975X-055