Manuel konfigurering af Ethernet-indstillinger

Hvis maskinen opretter forbindelse til et kabelbaseret LAN, registreres Ethernet-kommunikationstilstanden og Ethernet-typen som standard automatisk, og disse kan bruges uden ændringer. Afhængigt af brugsmiljøet skal du muligvis ændre Ethernet-indstillingerne, så de passer til indstillingerne for eksterne enheder.
Dette afsnit beskriver, hvordan du konfigurerer indstillingerne ved hjælp af Fjern-UI fra en computer.
På betjeningspanelet skal du vælge [Menu] på skærmen [Hjem] og derefter vælge [Præferencer] for at konfigurere indstillingerne. [Indstillinger for Ethernet-driver]
Det er nødvendigt med administratorrettigheder. Maskinen skal genstartes for at anvende indstillingerne.
1
Log ind på Fjern-UI i systemadministratortilstand.Start af Fjern-UI
2
På portalsiden for Fjern-UI skal du klikke på [Indstillinger/registrering]. Portalside for Fjern-UI
3
Klik på [Netværksindstillinger] [Indstillinger for Ethernet-driver] [Rediger].
Skærmen [Rediger indstillinger for Ethernet-driver] vises.
4
Ryd afkrydsningsfeltet [Autoregistrering].
5
Vælg kommunikationstilstanden.
Normalt skal du vælge [Fuld dupleks]. Hvis netværksrouteren er indstillet til halv dupleks-kommunikation, skal du vælge [Halv dupleks].
6
Vælg Ethernet-type og tryk på [OK].
7
Genstart maskinen. Genstart af maskinen
Indstillingerne anvendes nu.
975X-019