Tilslutning til et trådløst LAN ved at indtaste en PIN-kode (WPS-funktion med PIN-kode)

Hvis den trådløse LAN-router understøtter WPS-funktion med PIN-kode, kan du oprette forbindelse ved at registrere en PIN-kode, der genereres på maskinen, på den trådløse LAN-router. Brug en computer til at registrere PIN-koden.
Der kræves administratorrettigheder for at oprette forbindelse til et trådløst LAN.
Påkrævede forberedelser
Skab adgang til den trådløse LAN-router fra en computer, og aktiver registrering med en WPS PIN-kode.
* Yderligere oplysninger om registrering af en WPS PIN-kode findes i manualen til din trådløse LAN-router.
1
På betjeningspanelet skal du vælge [Menu] på skærmen [Hjem] og trykke på . Skærmen [Hjem]
2
Tryk på [Præferencer    [Netværk]    [Indstillinger for trådløst LAN]  .
Skærmen [Vælg netværk] vises.
Hvis login-skærmen vises, skal du indtaste systemadministratorens id og PIN-kode og derefter trykke på [<Log ind>]  . Systemadministrator-id og PIN-kode
Hvis meddelelsen [Aktivér trådløst LAN?] vises, skal du vælge [Ja] og trykke på .
Hvis meddelelsen [Adgangspunkt kan ikke findes.] vises, skal du trykke på .
3
Vælg [Andre forbindelser] og tryk på .
4
Vælg [WPS PIN-kodetilstand] og tryk på .
Der genereres en PIN-kode.
Når denne skærm vises, skal du registrere WPS PIN-koden for den trådløse LAN-router inden for 10 minutter.
5
Skab adgang til den trådløse LAN-router fra en computer, og registrer WPS PIN-koden til routeren.
6
Hvis [Forbundet.] vises på betjeningspanelet, skal du trykke på .
Når maskinen er tilsluttet det trådløse LAN, vises [] på skærmen [Hjem].
7
Vent et par minutter.
Vent et par minutter. Som standard indstilles en IP-adresse automatisk.
For at bruge en specifik IP-adresse skal denne indstilles manuelt.
Indstilling af IPv4-adresser
Indstilling af IPv6-adresser
Hvis der vises en fejlmeddelelse under betjeningen, og der ikke kan oprettes forbindelse
Tryk på , og gentag proceduren fra trin 3.
975X-013