Tilslutning til et trådløst LAN ved hjælp af router-knappen (trykknapfunktion)

Hvis din trådløse LAN-router understøtter WPS-trykknapfunktion, kan du nemt oprette en forbindelse ved blot at bruge betjeningspanelet på maskinen og knappen på den trådløse LAN-router.
Der kræves administratorrettigheder for at oprette forbindelse til et trådløst LAN.
1
På betjeningspanelet skal du vælge [Menu] på skærmen [Hjem] og trykke på . Skærmen [Hjem]
2
Tryk på [Præferencer    [Netværk]    [Indstillinger for trådløst LAN]  .
Skærmen [Vælg netværk] vises.
Hvis login-skærmen vises, skal du indtaste systemadministratorens id og PIN-kode og derefter trykke på [<Log ind>]  . Systemadministrator-id og PIN-kode
Hvis meddelelsen [Aktivér trådløst LAN?] vises, skal du vælge [Ja] og trykke på .
Hvis meddelelsen [Adgangspunkt kan ikke findes.] vises, skal du trykke på .
3
Vælg [Andre forbindelser] og tryk på .
4
Vælg [WPS-trykknaptilstand] og tryk på .
Maskinen begynder at søge efter et adgangspunkt.
5
Når søgningen efter et adgangspunkt er startet, skal du trykke på knappen på den trådløse LAN-router inden for to minutter.
Tryk på knappen inden for to minutter (afhængigt af den trådløse LAN-router skal du muligvis trykke på knappen og holde den nede).
* Yderligere oplysninger om betjening af knappen findes i manualen til din trådløse LAN-router.
6
Hvis [Forbundet.] vises på betjeningspanelet, skal du trykke på .
Når maskinen er tilsluttet det trådløse LAN, vises [] på skærmen [Hjem].
7
Vent et par minutter.
Som standard indstilles en IP-adresse automatisk.
For at bruge en specifik IP-adresse skal denne indstilles manuelt.
Indstilling af IPv4-adresser
Indstilling af IPv6-adresser
Hvis der vises en fejlmeddelelse under betjeningen, og der ikke kan oprettes forbindelse
Tryk på , og gentag proceduren fra trin 3.
975X-012