Papiret indføres ikke, eller to eller flere ark fremføres sammen

Udfør fejlfinding ved at kontrollere nedenstående punkter.
Bruger du passende papir?
Kontroller, om papiret i maskinen kan bruges, og udskift det efter behov med passende papir.
Brugbart papir
Ilægning af papir
Er papiret ilagt korrekt?
Luft papiret grundigt igennem i små partier, så det ikke hænger sammen.
Juster kanterne ved at banke papiret ned på en flad overflade et par gange, før du ilægger papiret. Ilægning af papir
Ilæg ikke papir af forskellige størrelser eller typer sammen.
975X-079