Udskrevne papirer hænger sammen

Udfør fejlfinding ved at kontrollere nedenstående punkter.
Bruger du passende papir?
Kontroller, om papiret i maskinen kan bruges, og udskift det efter behov med passende papir.
Brugbart papir
Ilægning af papir
Indstil papirstørrelsen og -typen i overensstemmelse med det ilagte papir. Angivelse af papirstørrelsen og -typen
Prøv at bruge [Reducer papirklæbn. v. output].
Indstilling af [Reducer papirklæbn. v. output] til [Til] kan måske forbedre problemet.
Skærmen [Hjem] på betjeningspanelet [Menu]    [Justering/vedligeholdelse]    [Justér Billedekvalitet]    [Specialbehandling]   [Reducer papirklæbn. v. output]    [Til]  
* Hvis du vælger [Til], og det ikke løser problemet, skal du også indstille [Outputjusteringstilstand] til [Til].[Outputjusteringstilstand]
* Denne indstilling er også effektiv til 1-sidet udskrivning.
975X-07A