Suojaus- ja hallintatoimintojen tekniset tiedot

Palomuuri

Enintään 16 IP-osoitetta (tai IP-osoitealuetta) voidaan määrittää sekä IPv4:lle että IPv6:lle.
Enintään 32 MAC-osoitetta voidaan määrittää.

Avaimet ja varmenteet

Seuraavia avaimia ja varmenteita tuetaan:

Itse muodostettu avain ja itse allekirjoitettu varmenne tai CSR

Julkisen avaimen algoritmi (ja avaimen pituus)
RSA (512 bittiä, 1024 bittiä, 2048 bittiä, 4096 bittiä)
ECDSA (P256, P384, P521)
Varmenteen allekirjoitusalgoritmi
RSA: SHA-256, SHA-384*1, SHA-512*1
ECDSA: SHA-256, SHA-384, SHA-512
*1 SHA384-RSA ja SHA512-RSA ovat käytettävissä vain, kun RSA-avaimen pituus on vähintään 1024 bittiä.

Avain ja varmenne tai CA-varmenne asennusta varten

Muoto
Avain
PKCS#12*1
CA-varmenne
X.509 DER -muoto / PEM-muoto
Tiedostotunniste
Avain
.p12 tai .pfx
CA-varmenne
.cer tai .pem
Julkisen avaimen algoritmi (ja avaimen pituus)
RSA (512 bittiä, 1024 bittiä, 2048 bittiä, 4096 bittiä)
ECDSA (P256, P384, P521)
Varmenteen allekirjoitusalgoritmi
RSA: SHA-256, SHA-384*2, SHA-512*2
ECDSA: SHA-256, SHA-384, SHA-512
*1 Avaimen sisältämän varmenteen vaatimukset ovat CA-varmenteiden mukaisia.
*2 SHA384-RSA ja SHA512-RSA ovat käytettävissä vain, kun RSA-avaimen pituus on vähintään 1024 bittiä.
Laite ei tue kumottujen varmenteiden luettelon (CRL) käyttämistä.

Heikon salauksen määritelmä

Jos [Estä heikon salauksen käyttö] -asetukseksi kohdassa [Salauksen asetukset] on valittu [Kyllä], seuraavien algoritmien käyttö on kielletty. [Salauksen asetukset]
Hajautuskoodi
MD4, MD5, SHA-1
HMAC
HMAC-MD5
Yleiseen avaimeen perustuva salaus
RC2, RC4, DES
Julkiseen avaimeen perustuva salaus
RSA-salaus (512 bittiä/1024 bittiä)
RSA-allekirjoitus (512 bittiä/1024 bittiä)
DSA (512 bittiä/1024 bittiä)
DH (512 bittiä/1024 bittiä)
Vaikka [Estä avain/varm., jolla heikko salaus] -asetukseksi kohdassa [Salauksen asetukset] olisi valittu [Kyllä], hajautusalgoritmia SHA-1, jota käytetään juurivarmenteen allekirjoittamiseen, voidaan käyttää.

TLS

Seuraavia TLS-version ja algoritmin yhdistelmiä voidaan käyttää:
: Käyttökelpoinen     : Ei käyttökelpoinen
Algoritmi
TLS-versio
TLS 1.3
TLS 1.2
TLS 1.1
TLS 1.0
Salausalgoritmi
AES-CBC (256bit)
AES-CBC (128bit)
AES-GCM (256bit)
AES-GCM (128bit)
3DES-CBC
CHACHA20-POLY1305
Avaintenvaihtoprotokolla
RSA
ECDHE
X25519
Allekirjoitusalgoritmi
RSA
ECDSA
HMAC-algoritmi
SHA1
SHA256
SHA384
975Y-00J