LPD-, RAW- tai WSD-protokollan määrittäminen

Valitse, haluatko käyttää laitteessa jotain alla olevista protokollista, kun tulostetaan asiakirjoja tietokoneesta.
Protokollat, joita ei käytetä, kannattaa poistaa käytöstä.
LPD- tai RAW-protokollaa käytettäessä voit määrittää ajan ennen tulostusdatan vastaanoton peruuttamista.
LPD
Tämä protokolla on laitteistosta, käyttöjärjestelmästä tai muusta alustasta riippumaton. Sitä käytetään yleisesti TCP/IP-verkkoympäristöissä.
RAW
Tämä on Windowsin oma tulostusdatatyyppiprotokolla. Sitä käytetään Windows-ympäristössä.
WSD
Tämä protokolla mahdollistaa verkkoon yhdistettyjen tulostimien automaattisen tunnistamisen Windows-ympäristössä.
 
Tässä osiossa kerrotaan, miten asetukset määritetään käyttämällä etäkäyttöliittymää tietokoneesta.
Määritä asetukset valitsemalla käyttöpaneelin [Koti]-näytöstä [Valikko] ja valitsemalla sitten [Yleisasetukset]. [TCP/IP-asetukset]
Järjestelmänvalvojan oikeudet tarvitaan. Laite on käynnistettävä uudelleen, jotta asetukset otetaan käyttöön.
1
Kirjaudu etäkäyttöliittymään järjestelmänvalvojan tilassa. Etäkäyttöliittymän käynnistäminen
2
Napsauta etäkäyttöliittymän portaalisivulla [Asetukset/Tallennus]. Etäkäyttöliittymän portaalisivu
3
Napsauta [Verkkoasetukset].
4
Määritä LPD, RAW tai WSD.
Jos määritetään LPD
Jos määritetään RAW
Jos määritetään WSD
5
Napsauta [OK].
6
Käynnistä laite uudelleen. Laitteen käynnistäminen uudelleen
Asetukset otetaan käyttöön.
WSD-verkkolaitteen lisääminen
Napsauta [] (Start) [] (Settings) [Laitteet] [Tulostimet ja skannerit] [Lisää tulostin tai skanneri] ja suorita toimenpiteet noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
Katso lisätietoja ajurin asentamisesta WSD-verkon kautta ajurin käyttöoppaasta online-opassivustolta.
https://oip.manual.canon/
Portin numeron vaihtaminen
Jos haluat vaihtaa kunkin protokollan portin numeron, katso:
Portin numeron vaihtaminen
975Y-048