[Erikoiskäsittely]

Käytä erilaisia prosesseja ratkaistaksesi ongelmia, jotka johtuvat tekijöistä, kuten paperityyppi, käytettävä materiaali tai sen kunto.
* Kunkin vaihtoehdon oletusasetusarvo osoitetaan lihavoidulla punaisella tekstillä.
 

[Paperin erikoiskäsittely]

[Valikko] [Säätö/Ylläpito] [Säädä kuvan laatua] [Erikoiskäsittely]
Määritä paperille erikoiskäsittely seuraavissa tilanteissa:
Jos käytetään erikoispaperia
Jos tulostetaan tulostetun paperin kääntöpuolelle
Karkeapintainen paperi
Jos kirjekuoren läppä on juuttunut alas
Jos paperi käpristyy tulostuksen aikana
[Manuaal. taust. tul. (vain 2-puolisille)]
[Valikko] [Säätö/Ylläpito] [Säädä kuvan laatua] [Erikoiskäsittely] [Paperin erikoiskäsittely]
Jos käytetään paperia, jolle on jo tulostettu, tulostus kääntöpuolelle saattaa näyttää haalealta. Tulostusjälki saattaa tässä tapauksessa parantua, jos kyseiselle paperilähteelle valitaan [Kyllä].
* Jos asetukseksi valitaan [Kyllä] ja jonkin aikaa on kulunut paperin etupuolen tulostamisesta tai käyttöympäristön kosteuden mukaan, kuvanlaadun muutoksia saattaa esiintyä.
[Kasetti 1]
[Ei]
[Kyllä]
*1 Ei välttämättä näytetä mallin, asennettujen lisävarusteiden ja muiden asetusten mukaan.
[Karkean pinnan paperitila]
[Valikko] [Säätö/Ylläpito] [Säädä kuvan laatua] [Erikoiskäsittely] [Paperin erikoiskäsittely]
Jos käytetään karkeapintaista paperia, tulostetut kuvat saattavat näyttää haaleilta. Tulostusjälki saattaa tässä tapauksessa parantua, jos kyseiselle paperilähteelle valitaan [Kyllä].
* Jos tässä asetuksessa valitaan [Kyllä], tulostusnopeus saattaa laskea tai kuvanlaatu saattaa muuttua.
[Kasetti 1]
[Ei]
[Kyllä]
[Kirjekuoren takertumisen vähennystila]
[Valikko] [Säätö/Ylläpito] [Säädä kuvan laatua] [Erikoiskäsittely] [Paperin erikoiskäsittely]
Kirjekuoren tyypin ja käyttöympäristön mukaan kirjekuoren läppä saattaa tarttua kiinni tulostuksen aikana. Tällöin valinta [Kyllä] tässä asetuksessa saattaa vähentää kirjekuorien läppien tarttumisen todennäköisyyttä.
* Jos asetukseksi valitaan [Kyllä], tuloste saattaa haalistua, koska väriaine ei kiinnity kunnolla paperiin.
[Ei]
[Kyllä]
[Paperin käpristymisen korjaus]
[Valikko] [Säätö/Ylläpito] [Säädä kuvan laatua] [Erikoiskäsittely] [Paperin erikoiskäsittely]
Käytettävän paperin mukaan paperi saattaa käpristyä tulostuksen aikana. Tällöin valinta [Kyllä] tässä asetuksessa saattaa vähentää paperin käpristymistä.
* Jos tässä asetuksessa valitaan [Kyllä], seurauksena saattaa olla haalea tuloste.
[Ei]
[Kyllä]

[Luov. paperin takert. väh.]

[Valikko] [Säätö/Ylläpito] [Säädä kuvan laatua] [Erikoiskäsittely]
Kaksipuolisessa usean sivun tulostuksessa tulostetut arkit saattavat tarttua toisiinsa. Tällöin valinta [Kyllä] tässä asetuksessa saattaa vähentää arkkien toisiinsa tarttumisen todennäköisyyttä.
* Tämä asetus vaikuttaa myös 1-puoliseen tulostukseen.
[Ei]
[Kyllä]

[Korkean kosteuden tila]

[Valikko] [Säätö/Ylläpito] [Säädä kuvan laatua] [Erikoiskäsittely]
Tulostaminen hyvin kosteassa ympäristössä saattaa aiheuttaa epätasaista tulostustummuutta. Tällöin valinta [Kyllä] saattaa parantaa tulostusjälkeä.
* Jos tässä asetuksessa valitaan [Kyllä], seurauksena voi olla epätarkkoja kuvia ja/tai tekstiä ympäristöissä, joiden kosteus on alhainen.
[Ei]
[Kyllä]

[Matalan kosteuden tila]

[Valikko] [Säätö/Ylläpito] [Säädä kuvan laatua] [Erikoiskäsittely]
Tulostaminen ympäristössä, jonka kosteus on alhainen, saattaa aiheuttaa epätarkkoja kuvia ja/tai tekstiä. Tällöin valinta [Tila 1] saattaa parantaa tulostusjälkeä. Jos tämä ei auta, kokeile valita [Tila 2] ja sitten [Tila 3].
* Tämän asetuksen ottaminen käyttöön saattaa vähentää tummuutta tai aiheuttaa haalistumista kosteassa ympäristössä.
[Ei]
[Tila 1]
[Tila 2]
[Tila 3]

[Kuumuuden siirtymän korjaus 1]

[Valikko] [Säätö/Ylläpito] [Säädä kuvan laatua] [Erikoiskäsittely]
Jos tulostetaan pienikokoiselle paperille ja jatketaan sitten tulostamista suurempikokoiselle paperille, paperin tulostamattomissa kohdissa saattaa näkyä haamukuvia. Tällöin valinta [Kyllä] saattaa parantaa tulostusjälkeä.
* Jos valitaan [Kyllä], tulostusnopeus saattaa laskea.
[Ei]
[Kyllä]

[Huurtumisen esto]

[Valikko] [Säätö/Ylläpito] [Säädä kuvan laatua] [Erikoiskäsittely]
Tulostetun kuvan valkoiset (tyhjät) alueet saattavat olla tummentuneita. Tällöin valinta [Kyllä] saattaa korjata ongelman.
* Jos valitaan [Kyllä], tulostustummuus saattaa laskea.
[Ei]
[Kyllä]

[Kiinnityksen parannus]

[Valikko] [Säätö/Ylläpito] [Säädä kuvan laatua] [Erikoiskäsittely]
Paperityypin ja käyttöympäristön mukaan tulostettujen kuvien väriaine saattaa irrota. Tällöin valinta [Tila 1] tässä asetuksessa saattaa parantaa tulostusjälkeä. Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, valitse [Tila 2].
* Tämän asetuksen ottaminen käyttöön saattaa aiheuttaa häivekuvia tyhjillä alueilla.
[Ei]
[Tila 1]
[Tila 2]

[Korjaa paperinsyöttö]

[Valikko] [Säätö/Ylläpito] [Säädä kuvan laatua] [Erikoiskäsittely]
Jatkuva tulostus saattaa aiheuttaa toistuvia paperitukoksia. Tällöin valinta [Kyllä] saattaa vähentää paperitukosten toistumista.
* Jos valitaan [Kyllä], tulostusnopeus saattaa laskea.
[Ei]
[Kyllä]

[Talkkipaperitila]

[Valikko] [Säätö/Ylläpito] [Säädä kuvan laatua] [Erikoiskäsittely]
Jos käytetään hyvin pölyistä paperia, tulostettu kuva saattaa näyttää haalealta tai kuvassa saattaa näkyä raitoja. Tällöin valinta [Kyllä] saattaa parantaa tulostusjälkeä.
*Jos valitaan [Kyllä], se saattaa vaikuttaa tulostuslaatuun.
[Ei]
[Kyllä]

[Korjaa epäselvä kuva]

[Valikko] [Säätö/Ylläpito] [Säädä kuvan laatua] [Erikoiskäsittely]
Tulostetulla paperilla saattaa näkyä tahroja. Tällöin valinta [Tila 1] saattaa parantaa tulostusjälkeä. Jos tämä ei auta, kokeile valita [Tila 2].
[Ei]
[Tila 1]
[Tila 2]

[Siirron säätötila]

[Valikko] [Säätö/Ylläpito] [Säädä kuvan laatua] [Erikoiskäsittely]
Tuloste saattaa näyttää epätasaiselta, kun tulostetaan kosteassa ympäristössä. Tällöin valinta [Tila 1] saattaa parantaa tulostusjälkeä. Jos tämä ei auta, kokeile valita [Tila 2].
* Kun tämä asetus on käytössä, tulostustummuus saattaa vaihdella ympäristössä, jonka ilmankosteus on alhainen.
[Ei]
[Tila 1]
[Tila 2]

[Vähennä haal. tul. kas. vaihdon jälk.]

[Valikko] [Säätö/Ylläpito] [Säädä kuvan laatua] [Erikoiskäsittely]
Tulostus saattaa haalistua heti uuden vaihtoväriainekasetin asentamisen jälkeen. Tällöin valinta [Kyllä] tässä asetuksessa saattaa parantaa tulostusjälkeä. Tämä asetus otetaan käyttöön, kun väriainekasetti vaihdetaan seuraavan kerran.
* Valinta [Kyllä] aiheuttaa normaalia pidemmän viiveen väriainekasetin vaihtamisen ja tulostuksen jatkamisen välillä.
[Ei]
[Kyllä]
975Y-059