[Käyttäjähallinta]

Rekisteröi ja hallitse tietoja laitteen järjestelmänvalvojasta.
* Lihavoidut punaiset arvot ovat kunkin kohteen oletusasetuksia.

[Järjestelmävalvojan asetustiedot]

[Valikko] [Hallinta-asetukset] [Käyttäjähallinta]
Määritä järjestelmänvalvojan tunnus ja järjestelmänvalvojan PIN-koodi erityisen järjestelmänvalvojan tilin luomista varten.
Tarvittaessa voit määrittää myös järjestelmänvalvojan nimen.
Määritä muut järjestelmänvalvojan tiedot, kuten sähköpostiosoite, käyttämällä etäkäyttöliittymää tietokoneesta. Osastotunnuksen ja järjestelmänvalvojan PIN-koodin asettaminen
* Oletusarvoisesti järjestelmänvalvojan tunnusta ja järjestelmänvalvojan PIN-koodia ei ole asetettu. Järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN-koodi
[Järjestelmänvalvojan tunnus ja PIN]
[Järj.valvojan tunnus]
[Järjest.valvojan PIN]
 
[Järjestelmänvalvojan nimi]
975Y-05R