[Käytettävyys]

Määritä käyttöpaneelin näytön ominaisuudet, kuten näytön käänteiset värit ja ilmoitusten näyttöaika, näytön katselun helpottamiseksi.
* Kunkin vaihtoehdon oletusasetusarvo osoitetaan lihavoidulla punaisella tekstillä.

[Käännä näytön värit]

[Valikko] [Yleisasetukset] [Käytettävyys]
Määritä, vaihdetaanko käyttöpaneelin vaaleat ja tummat keskenään.
[Ei]
[Kyllä]

[Kontrasti]

[Valikko] [Yleisasetukset] [Käytettävyys]
Säädä kontrastia käyttöpaneelin näytön katselun helpottamiseksi.
7 tasoa

[Viestin näyttöaika]

[Valikko] [Yleisasetukset] [Käytettävyys]
Aseta kunkin ilmoituksen näyttöaika sekunteina, kun käyttöpaneeli näytössä näytetään 2 ilmoitusta vuorotellen.
1–2–5 (s)

[Vieritysnopeus]

[Valikko] [Yleisasetukset] [Käytettävyys]
Aseta vieritysnopeus, kun näyttöä käytetään.
[Hidas]
[Tavallinen]
[Nopea]

[Kohdistimen liikkeen tyyppi]

[Valikko] [Yleisasetukset] [Käytettävyys]
Aseta kohdistimen toiminta, kun syötetään tekstiä.
Valitse [Automaattinen], kun haluat siirtää kohdistimen automaattisesti seuraavaan syöttökenttään tekstin syöttämisen jälkeen. Jos valitaan [Manuaalinen], kohdistin täytyy siirtää manuaalisesti painamalla .
[Automaattinen]
[Manuaalinen]
975Y-056